• rozwiń

Belka raportował posłom

Belka raportował posłom
Foto: tvn24/ Tomasz Gzell Foto: Prezes NBP Marek Belka

Prezes Narodowego Banku Polskiego szacuje, że polski PKB spadnie w drugiej połowie 2012 roku do 3 proc. Marek Belka mówił w środę w Sejmie m.in. również o projekcie ustawy utworzenia rady ds. ryzyka systemowego. Miałaby ona identyfikować i ograniczać zagrożenia ekonomiczne płynące z światowej gospodarki.

Polska znajduje się poza strefą euro, co w pewnym stopniu chroni nas przed kryzysem. Jednak ze względu na silne powiązanie handlowe i finansowe kryzys w strefie euro ma również wpływ na naszą gospodarkę.

Marek Belka, prezes NBP

Marek Belka przedstawił w Sejmie sprawozdanie z działalności banku w 2011 roku. Prezes NBP podkreślał przed posłami, że od dwóch lat w strefie euro trwa kryzys, a w ciągu ostatniego roku nastąpiła jego eskalacja.

- Polska znajduje się poza strefą euro, co w pewnym stopniu chroni nas przed kryzysem. Jednak ze względu na silne powiązanie handlowe i finansowe kryzys w strefie euro ma również wpływ na naszą gospodarkę - powiedział prezes NBP. Wskazał, że kryzys ten jest przyczyną spadku dynamiki polskiego eksportu, pogorszenia nastrojów podmiotów gospodarczych i deprecjacji złotego.

Dobre wyniki naszej gospodarki

Belka zaznaczył, że wzrost PKB stopniowo spowalnia, w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 3,5 proc., a w drugim kwartale wyniesie prawdopodobnie ok. 3 proc. dodał jednak, że nasza gospodarka nadal jest w dobrej kondycji.

- Źródłem względnie dobrej sytuacji w Polsce jest równowaga gospodarcza i względna odporność na negatywne zewnętrzne wstrząsy - mówił prezes. Według niego odporność Polski na zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych wynika głównie stąd, że w naszym kraju nie są nadmiernie zadłużone firmy, gospodarstwa domowe i sektor publiczny.

Właściwa polityka gospodarcza

Wkrótce trafi pod obrady Sejmu projekt ustawy utworzenia rady ds. ryzyka systemowego. Celem działania rady byłaby identyfikacja i ograniczenie tego ryzyka.

Marek Belka, prezes NBP

Zdaniem Marka Belki równowaga gospodarcza jest także w dużej mierze zasługą właściwej polityki makroekonomicznej i pieniężnej. Szef banku centralnego wskazał, że od 2004 r. NBP realizuje cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z odchyleniami plus/minus 1 pkt proc. Dodał, że w ostatnich latach inflacja była niska i mieściła się w celu inflacyjnym NBP, choć w ubiegłym roku - podobnie jak w innych krajach - była na podwyższonym poziomie i wyniosła 4,3 proc. - Taka sytuacja będzie trwała również w bieżącym roku - powiedział ekonomista.

"Międzyinstytucjonalne ciało"

Prezes NBP zaznaczył, że widzi potrzebę utworzenia "międzyinstytucjonalnego ciała, które byłoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Polsce". W jego ocenie najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie prawnych regulacji w zakresie takiego nadzoru, z wiodącą rolę NBP.

- Wkrótce trafi pod obrady Sejmu projekt ustawy utworzenia rady ds. ryzyka systemowego. Celem działania rady byłaby identyfikacja i ograniczenie tego ryzyka - powiedział ekonomista.

Pożyczka dla MFW niegroźna

Marek Belka pytany w Sejmie przez posłów ws. pożyczki dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego powiedział, że  nie zagraża jego zdaniem pożyczka dla MFW nie zagraża stabilności finansowej Polski, ponieważ mamy duże i płynne rezerwy.

- Co więcej, mamy zdolność szybkiego powiększenia poziomu rezerw - wyjaśnił Belka. Przypomniał, że Polska ma również dostęp do elastycznej linii kredytowej, która może z powodzeniem zastępować rezerwy, a jej obsługa jest tańsza niż ich utrzymywanie. Polska ma wesprzeć Fundusz 6,27 mld euro. - Prawdopodobnie zarząd NBP kwestię kredytu dla MFW podejmie po wakacjach - zapowiedział Belka.

Opinia ministra finansów

W sprawie ewentulanej pożyczki dla MFW zabrał głos także minister finansów Jacek Rostowski. - Rząd polski zwrócił się do Narodowego Banku Polskiego, by zastanowił się nad wyrażeniem gotowości udzielenia pożyczki Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu - powiedział szef resortu finansów. Dodał, że ci, którzy krytykują tę decyzję rządu "nic nie rozumieją o sytuacji gospodarczej w Europie, na świecie i o przepływach rezerw między Polską a Unia Europejską".

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane