• rozwiń

Będzie "zły bank" w Niemczech

Niemiecki Bundestag przyjął ustawę o powołaniu "złych banków" ma uwolnić banki prywatne od opiewających na ponad 200 mld euro toksycznych aktywów - i ożywić w ten sposób rynek kredytowy.

Formalnie nosi ona nazwę "Ustawy o dalszym rozwoju stabilizacji rynku finansowego". Poprzez tworzenie tak zwanych złych banków ma umożliwić dobrowolne przekazywanie przez banki prywatne spółkom celowym (Special Purpose Vehicle - SPV) posiadane papiery wartościowe wysokiego ryzyka, z potrąceniem 10 procent ich wartości księgowej. W zamian banki otrzymają od SPV za opłatą obligacje gwarantowane przez państwowy Specjalny Fundusz Stabilizacji Rynku Finansowego (Soffin). Taki mechanizm ma przywrócić ich płynność kredytową.

Ustawa zobowiązuje banki do spłacenia w 20 rocznych ratach różnicy między nominalną wartością przekazanych SPV aktywów a ich wartością rzeczywistą.

Nieco odrębne rozwiązanie przyjęto dla banków stanowiących własność niemieckich krajów związkowych. Przewiduje ono m.in. możliwość wyodrębnienia nie tylko toksycznych aktywów, ale i całych obszarów działalności banków krajowych.

Wartość toksycznych aktywów obciążających bilanse bankowe w Niemczech szacuje się na 230 mld euro.

//sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane