• rozwiń

900 tys. zł kary za zmowę przetargową

900 tys. zł kary za zmowę przetargową
Foto: TVN24 Foto: UOKiK dopatrzył się zmowy firm podczas przetargu

Trzy śląskie przedsiębiorstwa – Impex Trade, Zakład Meblowy "Fornit" oraz Zakład L&L nielegalnie uzgadniały między sobą ceny w przetargu na dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku (Lubelskie) – uznał prezes UOKiK.

Podstawą działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów była skarga Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Parexbud, które zarzuciło trzem firmom zawarcie nielegalnego porozumienia podczas składania ofert w przetargu. Postępowanie antymonopolowe wobec nich UOKiK prowadził od lipca 2005 roku.

Jak wykazało postępowanie, uczestnicy zmowy uzgodnili warunki ofert – w tym ceny, które przedstawiono organizatorom przetargu. Ponadto ustalono wspólne działania, polegające m.in. na celowym nieuzupełnieniu braków formalnych w złożonych dokumentach. W toku postępowania antymonopolowego UOKiK stwierdził również istnienie wzajemnych relacji o charakterze gospodarczym i zobowiązaniowym oraz stałej wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami.

Zdaniem Urzędu, wzajemne ustalanie cen uznawane jest za jedno z najcięższych naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Za udział w porozumieniu grożą dotkliwe sankcje finansowe sięgające 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

Ustalając wysokość kar, prezes Urzędu wziął pod uwagę zarówno przychód przedsiębiorców, jak i stopień naruszenia przepisów. Wielkość sankcji finansowych została zróżnicowana: na firmę Impex Trade nałożono 108,3 tys. zł kary, na Zakład Meblowy Fornit – 508,5 tys. zł, a na Zakład L&L – 326,9 tys. zł.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Wszyscy ukarani przedsiębiorcy wnieśli odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane