• rozwiń

8 136 zł średnio zarabia górnik w JSW

Średnie płace w Polsce Odtwórz: Średnie płace w Polsce
Foto: Shutterstock | Video: TVN24 Biznes i Świat Foto: Pracownicy JSW wciąż zarabiają najlepiej w branży | Video: Średnie płace w Polsce

Statystyczny pracownik Jastrzębskiej Spółki Węglowej zarobił w ubiegłym roku dwukrotność średniego wynagrodzenia w Polsce. Pracownicy JSW wciąż zarabiają najlepiej w branży.

Średnie wynagrodzenie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w 2013 roku wyniosło 8 136 zł brutto i było ponad dwukrotnie wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które według danych GUS wyniosło 3837,20 zł.

Do wysokości średniego wynagrodzenia w JSW nie została wliczona  specjalna nagroda pieniężna, jaką Spółka wypłaciła pracownikom w lipcu w związku z zyskiem firmy w 2012 r. Poziom zatrudnienia w JSW wyniósł na koniec 2013 r. 22 164 osoby.

Górnik jak informatyk

Średnie zarobki wg branż: IT (6 tys. zł), telekomunikacja (5,6 zł), bankowość (5,3 tys. zł), ubezpieczenie (5 tys. zł). Na drugim końcu zestawienia znaleźli się urzędnicy (3,2 tys. zł) i zajmujący się kulturą (2,3 tys. zł).

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń

O takiej średniej pensji miesięcznej nie mogą pomarzyć nawet informatycy. Według twórców Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2013 roku zarabiali oni średnio 6 tys. zł. Równie dobre pensje otrzymywali także pracownicy takich branż jak telekomunikacja (5,6 zł), bankowość (5,3 tys. zł), ubezpieczenie (5 tys. zł). Na drugim końcu tego zestawienia są urzędnicy (3,2 tys. zł) i zajmujący się zawodowo kulturą (2,3 tys. zł).

Autorzy badania zbadali również zarobki pod względem miejsca zamieszkania. najlepiej - tradycyjnie - zarabia się w województwie mazowieckim (średnio 5,4 tys. zł). Na drugim i trzecim miejscu, z płacami w wysokości 4 331 zł i 4,25 tys. zł znalazły się województwa dolnośląskie i pomorskie. Najniższe płace występowały w województwie podkarpackim, lubelskim, podlaskim (3,2 tys. zł) oraz warmińsko-mazurskim (3,15 tys. zł).

Będzie lepiej?

Jak wynika z prognoz opracowanych przez Komisję Europejską wynagrodzenia nominalne w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku wzrosną o 1,7%. Jednak po uwzględnieniu inflacji dynamika wynagrodzeń wyniesie jedynie 0,3%. Mniej optymistyczna jest prognoza dla krajów należących do strefy euro, w których płace nominalne mają wzrosnąć 1,6%.

Zdaniem Komisji Europejskiej wynagrodzenia w ujęciu nominalnym w 2014 roku zmaleją w czterech krajach należących do Unii Europejskiej. Największy spadek prognozowany jest na Cyprze, wyniesie on 4,6%. Płace zmniejszą się także w: Grecji (-1,5%), Portugalii (-0,8%) i Irlandii (-0,6%). W Słowenii wynagrodzenia utrzymają się na takim samym poziomie. W pozostałych 23 krajach natomiast płace w ujęciu nominalnym wzrosną. Według Komisji Europejskiej najszybciej w 2014 roku będą rosły zarobki Estończyków, Łotyszy i Rumunów.

W Polsce wynagrodzenia w ujęciu realnym wzrosną w 2014 roku o 1,0%. W porównaniu z pozostałymi krajami należącymi do Unii Europejskiej nasz kraj uplasował się na 9 miejscu na tym samym miejscu co Niemcy, Luksemburg i Czechy.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane