• rozwiń

71 zł więcej dla każdego emeryta. Posłowie "za"

71 zł więcej dla każdego emeryta. Posłowie "za"
Foto: TVN24 Foto: Sjem za kwotową waloryzacją emerytur i rent

Sejm uchwalił dziś pilny rządowy projekt, który przewiduje kwotowy wzrost wszystkich rent i emerytur o 71 zł od 1 marca. Za przyjęciem ustawy głosowało 256 posłów, nikt nie był przeciwny, a 139 posłów wstrzymało się od głosu.

Sejm nie poparł żadnej z poprawek, które zmierzały do podwyższenia kwoty waloryzacji do 84 lub 85 zł.

Według rządu, który przygotował zmiany, wprowadzenie w 2012 r. waloryzacji kwotowej zamiast procentowej ma wesprzeć budżety gospodarstw domowych emerytów i rencistów pobierających niższe świadczenia. Z danych rządu wynika, że przy poziomie 71 zł wyższą od procentowej podwyżkę otrzyma 59 proc. emerytów i rencistów. Jedna kwota dotyczy wszystkich świadczeń - z FUS, KRUS i dla służb mundurowych.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy, o 71 zł wzrosną też świadczenia pozaubezpieczeniowe, takie jak: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Prawie 800 zł

799,18 zł

Kwota najniższej emerytury w 2012 r.

W 2012 r. kwota najniższej emerytury i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wyniesie 799,18 zł miesięcznie, a najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy - 613,38 zł miesięcznie.

Przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8 proc. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

bgr/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane