• rozwiń

57 proc. Polaków źle ocenia ZUS. 40 proc. negatywnie o OFE

57 proc. Polaków źle ocenia ZUS. 40 proc. negatywnie o OFE

57 proc. Polaków źle ocenia działalność ZUS, dobrze - 30 proc.; Polacy są krytyczni także wobec Otwartych Funduszy Emerytalnych - źle ocenia OFE 40 proc. badanych, dobrze - 21 proc. Blisko 40 proc. w ogóle nie wie, na czym polega działalność OFE - wynika z sondażu CBOS.

Chociaż wizerunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal można określać jako względnie stabilny, to od listopada ubiegłego roku zwiększył się odsetek Polaków krytykujących działalność tej instytucji (z 51 proc. do 57 proc.) - zaznacza CBOS. W dalszym ciągu niemal jedna trzecia badanych (30 proc.; wzrost o 2 pkt proc.) ocenia ją dobrze.

Co to OFE? Nie wie 39 proc.

Działalność OFE oceniana jest dwukrotnie częściej negatywnie niż pozytywnie (40 proc. wobec 21 proc.; w porównaniu do listopada ubiegłego roku negatywne oceny wzrosły o 3 pkt proc, pozytywne wzrosły o 2 pkt proc.). CBOS zaznacza, że znaczna część badanych (39 proc.) w ogóle nie potrafi się odnieść do funkcjonowania OFE (w stosunku do pomiaru z listopada ubiegłego roku odsetek ten nieco się zmniejszył).

Od września 2013 r. poprawiły się notowania Narodowego Banku Polskiego. Obecnie działalność NBP dobrze ocenia trzy piąte badanych (59 proc.; wzrost o 7 pkt), a tylko co ósmy ankietowany (13 proc.) działalność NBP ocenia negatywnie.

Od września 2013 r. zwiększyła się również grupa respondentów pozytywnie odnoszących się do działalności Giełdy Papierów Wartościowych (z 28 proc. do 35 proc.). Negatywnie ocenia ją co jedenasty ankietowany (9 proc. - wzrost o 1 pkt proc.).

PKP nadal słabo

Opinie o działalności spółek Polskich Kolei Państwowych są na ogół negatywne, ale w porównaniu z notowaniami sprzed roku, a także z lat 2011–2012 można mówić o mniejszym krytycyzmie wobec nich. Funkcjonowanie PKP pozytywnie ocenia co piąty badany (21 proc. - wzrost o 2 pkt proc.), natomiast ponad połowa (52 proc., od września wzrost o 3 punkty) wyraża niezadowolenie.

Badanie CBOS przeprowadził w dniach 6–12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane