• rozwiń

35 chętnych na stocznie

35 chętnych na stocznie
Foto: TVN24 Foto: Na majątek polskich stoczni chętnych jest 35 inwestorów

35 inwestorów zgłosiło dotychczas swoje zainteresowanie zakupem majątku stoczni Gdynia i Szczecin. Inwestorzy mieli czas na wpłatę wadium, uprawniającego do udziału w przetargach na poszczególne pakiety majątku obu stoczni, do czwartku do północy.

Rozstrzygnięcie przetargów ma nastąpić w połowie maja. Dla stoczni Gdynia - 13 i 14 maja, a dla zakładu w Szczecinie - 15 i 16 maja.

- Do godziny 24:00 w dniu 30 kwietnia 2009 r., kiedy upłynął termin zgłaszania oświadczenia o chęci uczestniczenia w przetargu na zakup składników majątkowych obu stoczni oraz wpłaty wymaganego wadium, wpłynęły zgłoszenia rejestracyjne pochodzące od inwestorów zainteresowanych zakupem aktywów produkcyjnych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia SA, w tym od kilku inwestorów na wszystkie składniki majątku związane wprost z produkcją stoczniową - poinformowała w piątek Agencja Rozwoju Przemysłu.

Atrakcyjny majątek stoczni

Jak dodano w komunikacie, "ostateczna, oficjalna lista uczestników przetargu zostanie zamknięta, gdy na koncie zarządcy kompensacji (odpowiada za wycenę, podział oraz sprzedaż majątku stoczni - red.) zgodnie z wymaganiami ogłoszonych przetargów, będzie pełen bilans wadiów wpłaconych do godz. 24.00 w dniu 30 kwietnia 2009 r.".

- Bardzo duże zainteresowanie inwestorów majątkiem stoczni Szczecin i Gdynia to efekt systematycznej ciężkiej pracy resortu skarbu, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz odpowiedzialnej postawy związków zawodowych przy realizacji specustawy stoczniowej - powiedział rzecznik MSP Maciej Wewiór.

Dodał, że majątek obu zakładów jest bardzo atrakcyjny również dla tych inwestorów, którzy będą zainteresowani kontynuowaniem produkcji stoczniowej.

Koniec stoczni

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, majątek obu stoczni zostanie sprzedany w otwartym, przejrzystym, nieograniczonym przetargu. Będzie on prowadzony przez zarządcę kompensacji, który także dokona wyboru najlepszego oferenta.

W przypadku niewyłonienia nabywcy dla poszczególnych części majątku stoczni w przetargach, będą one zbywane w drodze aukcji.

Szczegóły związane z wyprzedażą majątku zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej, która weszła w życie 6 stycznia. Nie gwarantuje ona produkcji statków w sprzedanych zakładach.

W ub.r. Komisja Europejska uznała za nielegalną pomoc finansową, którą polski rząd udzielił stoczniom w Gdyni i Szczecinie. KE dała polskiemu rządowi czas do czerwca br. na sprzedaż majątku obu stoczni. Do tego czasu zakłady mają też zwolnić wszystkich pracowników (w Gdyni jest to około 5200 osób, w Szczecinie - niespełna 4 tysiące).

jk/mlas

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane