• rozwiń

140 tysięcy dla każdego pracownika Kozienic

140 tysięcy dla każdego pracownika Kozienic

Najpierw konsolidacja koncernu ENEA i Elektrowni Kozienice, potem debiut grupy na giełdzie - zapowiada wiceminister skarbu Michał Krupiński. Według jego zapowiedzi najbardziej skorzystają... pracownicy Kozienic.

Według ministra, konsolidacja nastąpi przez wniesienie 100 proc. akcji Elektrowni Kozienice do koncernu ENEA. - Duża, skonsolidowana grupa jest w stanie uzyskać niezbędne środki na inwestycje - powiedział Krupiński, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów.

Wiceminister powiedział też, że pracownicy Elektrowni Kozienice otrzymają ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. Nie ma natomiast możliwości, by otrzymali akcje. - Wielkość ekwiwalentu dla uprawnionych pracowników wynosi 500 mln zł, co oznacza średnio 140 tys. zł na uprawnionego pracownika - powiedział Min. Krupiński.

Według jego zapowiedzi, wypłata ekwiwalentu nastąpi w ciągu od 3 do 6 miesięcy od wniesienia akcji Koziniec do koncernu ENEA. - Z deklaracji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ekwiwalent będzie zwolniony z opłat na ZUS - poinformował.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane