• rozwiń

Prezes zawieszonej spółki odwołany. "Potrzebne jest w tej chwili wyciszenie emocji"

Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć Odtwórz: Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć
Foto: Shutterstock | Video: tvn24bis Foto: Rada nadzorcza odwołała prezesa spółki | Video: Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Po zawieszeniu obrotu akcjami GetBack na warszawskim parkiecie dziś ze stanowiskiem prezesa spółki windykacyjnej pożegnał się Konrad Kąkolewski. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował tymczasem, że podejmuje działania, by jak najszybciej wznowiono notowania spółki na giełdzie.

Decyzję o odwołaniu prezesa ze skutkiem natychmiastowym podjęła rada nadzorcza GetBack. To jednak nie jedyne zmiany we władzach spółki. Rezygnację z funkcji członków zarządu złożyli także Anna Paczuska oraz Marek Patuła.

"Spółka pracuje teraz nad zmianą struktury bilansu, a w trakcie każdego takiego procesu niezwykle ważna jest wyważona, rzetelna komunikacja z rynkiem. Ostatnie wydarzenia dotyczące spółki pokazały, że zarząd nie jest w stanie prowadzić takiego rodzaju komunikacji. Spółce potrzebne jest w tej chwili wyciszenie emocji, które pomoże przywrócić zaufanie do niej" - napisano w komunikacie prasowym zarządu.

Rola następcy

Jak wskazano, rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego rady, do czasowego, do dnia 15 czerwca 2018 roku włącznie, wykonywania czynności prezesa.

- Moją rolą jako prezesa będzie w tej chwili po pierwsze zrozumienie wszystkich czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie spółki. (…) Do tego momentu ja, jako nowy prezes, nie będę wydawał oświadczeń - powiedział Maynard podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Getbacku.

- Chcemy zgromadzić jak najwięcej informacji, (…) chcemy w ciągu najbliższych tygodni przygotować się do wydawania szczegółowych oświadczeń - dodał.

Dodatkowo rada nadzorcza powołała, począwszy od 25 kwietnia 2018 roku, Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko członka zarządu spółki.

We wtorek po południu rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej złożył Jacek Osowski.

Zawieszenie obrotu akcjami

O co chodzi? Wczoraj rano Getback podał, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informacja została uzgodniona "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami".

PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. W rezultacie kurs spółki runął i GPW zawiesiła jej notowania.

"Sposób informowania przez spółkę o rzekomo prowadzonych negocjacjach w zakresie pozyskania finansowania może przyczyniać się do szkodliwej dla rynku dezinformacji, a także może wprowadzać w błąd uczestników rynku co do rzeczywistej sytuacji spółki" - wskazano we wtorkowym komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

GPW podała, że zawiesiła obrót akcjami i obligacjami Getback na żądanie zgłoszone właśnie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Według KNF, "inwestorzy dokonujący transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe wyemitowane przez spółkę, do czasu wyjaśnienia wskazanych rozbieżności nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat rzeczywistej sytuacji emitenta, w oparciu o które mogliby podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne".

Nie podano do kiedy będzie trwało zawieszenie obrotu.  Jak jednak zapewniono, "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmuje wszystkie niezbędne kroki w celu pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz umożliwienia jak najszybszego wznowienia notowań instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę GetBack".

Były prezes Getbacku Konrad Kąkolewski poinformował we wtorkowym oświadczeniu, że on i wybrani pełnomocnicy spółki prowadzili rozmowy z PKO BP i PFR w sprawie pozyskania finansowania.

"(...) niniejszym informuję, iż rozmowy (...) były faktycznie prowadzone przeze mnie i wybranych pełnomocników spółki. Stosowne informacje oraz wyjaśnienia zostały przekazane Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekuję na wyjaśnienie sprawy" - napisał Kąkolewski w oświadczeniu.

Emisja akcji

Wznowione dziś nadzwyczajne walne zgromadzenie GetBacku zdecydowało o emisji do 50 mln akcji.

Getback potrzebuje kapitału. Już w marcu planował emisję akcji, ale nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które miało podjąć decyzję w tej sprawie, zostało przerwane właśnie do dzisiaj.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane