• rozwiń

Polski urząd bierze pod lupę regulaminy Facebooka

Polski urząd bierze pod lupę regulaminy Facebooka

UOKiK wszczął postępowanie, którego przedmiotem są wzorce umów i regulaminy stosowane w ramach serwisu Facebook przez spółkę Facebook Ireland Ltd. Według ekspertów to zapowiedź większego zainteresowania Urzędu tego typu sprawami.

- Wszczęcie tego postępowania jest zapewne zapowiedzią pewnego trendu, większego zainteresowania Urzędu tego typu sprawami. Dotąd nie korzystał on zbyt często z możliwości wszczynania spraw wobec podmiotów, które mają siedzibę poza Polską - powiedział partner w kancelarii Taylor Wessing Przemysław Walasek.

Istotne zagadnienie?

Jego zdaniem fakt wszczęcia tego postępowania wyjaśniającego jest ważny, bo dotyczy popularnego serwisu społecznościowego i istotnego zagadnienia, jakim jest ochrona konsumentów w kontekście działań dotyczących danych osobowych. - Ważnym aspektem jest też to, że chodzi o kontrolę podmiotu działającego z zagranicy, który kieruje ofertę do Polski. UOKiK podejmował już tego typu inicjatywy, ale nie był w tym obszarze szczególnie aktywny. Tego typu postawa wydaje się mało racjonalna na dłużą metę, zwłaszcza w sektorze e-commerce - ocenił Walasek.

Co sprawdzą?

UOKiK postanowił zbadać regulaminy Facebooka m.in. w kontekście klauzul regulujących sposób wykorzystania danych osobowych użytkowników oraz procedury ich udostępniania podmiotom trzecim - wyjaśnił ekspert. Według UOKiK konsument może bowiem nie wiedzieć, jakie dane o nim zostaną zgromadzone, jak długo będą przechowywane i komu dokładnie mogą być przekazane.

- Zdaniem Urzędu postanowienia w tym zakresie są niejednoznaczne i niedookreślone, a to za sprawą wykorzystania np. zapisów odnoszących się do zbierania "różnych informacji na temat użytkownika", "przez uzasadniony czas", a które mogą podlegać przekazaniu "firmom będącym częścią Facebooka" - przypomniał Walasek. Dodał, że ponieważ zapisy te mogą potencjalnie wprowadzać użytkowników w błąd, UOKiK ma przyjrzeć się stosowanym procedurom m.in. pod kątem ewentualnych naruszeń praw konsumentów.

- W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że komentowane regulaminy prowadzą do zawarcia przez użytkownika umowy z podmiotem zagranicznym, tj. spółką prawa irlandzkiego. O ile postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie, a nie przeciwko tejże spółce, to jednak może ono prowadzić do wszczęcia stosownego postępowania przeciwko samej spółce. W dotychczasowej praktyce UOKiK sprawy prowadzone przeciwko podmiotom z innych państw Unii Europejskiej zdawały się stanowić ułamek ogólnej działalności Urzędu, pomimo że został on wyposażony w stosowne narzędzia - podkreślił Walasek.

Przypomniał, że procedurę w tym zakresie wyznacza Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane