• rozwiń

Wolnomularz Osterwa, Aurora - komunistyczny symbol, Gombrowicz... Poseł: te pociągi powinny zniknąć

Wolnomularz Osterwa, Aurora - komunistyczny symbol, Gombrowicz... Poseł: te pociągi powinny zniknąć
Foto: PKP Intercity Foto: Podeł Andruszkiewicz wnioskuje o zmianę nazw pociągów PKP

Do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wpłynęła interpelacja, której autor ma zastrzeżenia do nazewnictwa pociągów PKP. Jej autorem jest poseł Adam Andruszkiewicz, który zarzuca chaos i brak logiki w ich nadawaniu. Proponuje powołanie specjalnej komisji, która rozwiąże problem.

Zobacz treść interpelacji posła Adama Andruszkiewicza w sprawie nazewnictwa pociągów PKP

Poseł Adam Andruszkiewicz zwraca uwagę, że nadawanie nazw pociągów dalekobieżnych miało do tej pory w Polsce swoją tradycję.

Powołuje się na ustawę z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z poźniejszymi zmianami). Akt prawny przewiduje, że wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym są zobowiązane do ochrony języka polskiego.

Chaotycznie i nielogicznie

Poseł zwraca uwagę, że pociągi są pojazdami finansowanymi przez ministerstwo. Rodzi to szczególne zobowiązanie do przestrzegania prawa.

W opinii Andruszkiewicza od 13 grudnia 2015 roku nazwy nadaje się "w sposób chaotyczny i nielogiczny".

Poseł przytacza też przykład pociągu Wawel. Jego zdaniem nazwa jest nielogiczna, ponieważ pociąg kursuje na trasie Kraków - Bydgoszcz i nie oddaje powagi miejsca pochówku królów polskich. Andruszkiewicz twierdzi, że powinien raczej łączyć Warszawę z Krakowem.

Poseł formułuje także zarzuty względem innych nazw.

Przykładowo, nazwa Aurora nawiązuje do nazwy rosyjskiego okrętu, będącego symbolem rewolucji październikowej. "Ta nazwa pociągu może być odczytywana jako promowanie komunizmu, co jest w Polsce zakazane i sprzeczne z Konstytucją" - argumentuje.

Zdaniem posła Broniewski bezsprzecznie kojarzy się zaś z poetą, który miał tworzyć w polityczno-propagandowym tonie.

"W czasach stalinizmu był poetą głęboko zaangażowanym w budowę nowej rzeczywistości, co często interpretowane jest jako postawa jednoznacznie prokomunistyczna. (…) W 1949 prezydent Bolesław Bierut nadał mu Order Sztandaru Pracy I klasy. W 1950 z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia. W 1951 otrzymał Nagrodę Państwową III stopnia.W 1955 otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia" - przypomina Andruszkiewicz.

Nazwę Osterwa wnioskodawca łączy zaś z artystą wiązanym z wolnomularstwem. W najlepszym przypadku ze szczytem górski w Tatrach, który jednak - niefortunnie - zlokalizowany jest nie po polskiej, a po słowackiej stronie.

Oberwało się też Gombrowiczowi. "Czy to postać którą należy promować?" - zastanawia się poseł.

Oprócz tego, zwraca uwagę m.in. na takie tytuły jak Świętopełk, Czcibór czy Światowid - poseł nazywa je okultystycznymi. Jego zdaniem promują one pogańskie i mityczne bóstwa. Innym przejawem łamania ustawy jest używanie nazw obcojęzycznych, tj.: Viadrina, Centaurus, Orion, etc.

Będzie komisja?

Poseł Andruszkiewicz w swojej interpelacji sugeruje rozwiązanie problemu.

"Proponuję powołanie przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa stosownej komisji z udziałem Rady Języka Polskiego i Instytutu Pamięci Narodowej" - czytamy w zapytaniu.

Dodatkowo stawia Ministerstwu Infrastruktury i budownictwa następujące pytania:

1. Kiedy zakwestionowane nazwy zostaną zmienione?
2. Czy Ministerstwo może logicznie wytłumaczyć, w jakim celu wywrócono całkowicie dotychczasowe nazwy pociągów?
3. Jakie są zapisy umowy z przewoźnikami w temacie nazw pociągów? Czy można wprowadzić zapisy oddające ostateczną decyzję odnośnie nazw Ministerstwu, jako finansującemu połączenia?
4. Czy Ministerstwo uzgodniło nazwy niegodne bądź promujące ideologię komunistyczną, o których mowa powyżej?
5. Kto – z imienia i nazwiska oraz stanowiska – wymyślił i uzgodnił nazwy pociągów (zarówno po stronie przewoźnika, jak i w Ministerstwie).

Poseł Adam Andruszkiewicz urodził się 30 czerwca 1990 roku w Grajewie. Jest posłem na Sejm VIII kadencji i prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Do parlamentu startował z list komitetu wyborczego KWW Kukiz'15 w okręgu wyborczym Białystok.

 

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane