• rozwiń

Orlen z rekordowym zyskiem. Wypłaci największą dywidendę w historii

Zmiany w zarządzie PKN Orlen Odtwórz: Zmiany w zarządzie PKN Orlen
Foto: Orlen | Video: PKN Orlen Foto: Orlen z rekordowym zyskiem | Video: Zmiany w zarządzie PKN Orlen

Zysk netto PKN Orlen za 2016 roku osiągnął rekordowy w historii spółki poziom 5,4 mld zł i był wyższy o 4,3 mld zł od uzyskanego w 2015 roku. Spółka planuje wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 3 złotych na akcję, najwięcej w historii płockiego koncernu.

PKN Orlen poinformował o tym w środę, publikując jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok.

"Kiedy rok temu podsumowywaliśmy działalność PKN Orlen, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że poprawa, a nawet utrzymanie wyników finansowych będzie niezwykle trudne. Konsekwentne działania ukierunkowane na wzrost wartości spółki, pomimo gorszych uwarunkowań makroekonomicznych, przyniosły efekt w postaci rekordowego zysku netto na poziomie 5,4 mld zł, o 4,3 mld zł wyższego niż w 2015 roku" – podkreślił cytowany w sprawozdaniu PKN Orlen za 2016 rok prezes tej spółki Wojciech Jasiński.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w 2016 roku PKN Orlen kolejny rok z rzędu wypłacił dywidendę, która z zysku za 2015 rok wyniosła wtedy 2 złote na jedną akcję. Jak podał płocki koncern, zarząd spółki rekomenduje obecnie wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 3 złotych na jedną akcję i taką propozycję przedstawi na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmie ostateczną decyzje w tej sprawie.

Nowa strategia

Jak zaznaczył prezes PKN Orlen, przygotowaniu płockiego koncernu "na wyzwania przyszłości" ma służyć nowa strategia na lata 2017-21, którą spółka ogłosiła pod koniec 2016 roku. "Fundamenty strategii pozostają niezmienne, a przyjęte kierunku wpisują funkcjonowanie koncernu w globalne trendy, dotyczące wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii, czy też zachodzących zmian społecznych" - dodał Jasiński.

PKN Orlen przypomniał, że główne cele strategii spółki i jej grupy kapitałowej w latach 2017-18 to m.in.: średnioroczna EBITDA LIFO (zysk przed odliczeniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji wraz z wyceną zapasów - red.) na poziomie 8,8 mld zł, średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 5,4 mld zł, utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30 proc. oraz "konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję".

Konsekwentne działania ukierunkowane na wzrost wartości spółki, pomimo gorszych uwarunkowań makroekonomicznych, przyniosły efekt w postaci rekordowego zysku netto na poziomie 5,4 mld zł, o 4,3 mld zł wyższego niż w 2015 r.

Wojciech Jasiński, prezes PKN OrlenJak podał PKN Orlen obecna moc przerobowa 6 rafinerii grupy kapitałowej tej spółki, zlokalizowanych w Polsce, w Czechach – Unipetrol i na Litwie – Orlen Lietuva, to 35 mln ton ropy naftowej rocznie. Na rynkach, na których obecny jest płocki koncern, czyli polskim, niemieckim, czeskim i litewskim, posiada on łącznie 2,7 tys. stacji paliw, co daje 17,7 proc. łącznego udziału w segmencie detalicznym.

PKN Orlen, dzięki aktywom poszukiwawczym i wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce oraz w Kanadzie, posiada 114 mln boe (baryłek ekwiwalentu) łącznych zasobów 2P (pewne i prawdopodobne) ropy i gazu, przy czym wydobycie w 2016 r. wyniosło 13,6 tys. boe na dobę. W latach 2017-18 płocki koncern planuje wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie do 15,7 tys. boe na dobę.

"W perspektywie średnioterminowej do 2020 roku przeważająca część publicznie dostępnych analiz i prognoz zakłada wzrost cen ropy naftowej" - zaznaczył PKN Orlen.

Zobacz. Stacja paliwowa przyszłości. Projekt Polaka nominowany do nagrody na najlepszy budynek świata

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane