• rozwiń

Europa ma alternatywę dla Rosji. Oto dziewięć faktów o unii energetycznej

Europa ma alternatywę dla Rosji. Oto dziewięć faktów o unii energetycznej
Foto: gazprom-neft.com Foto: Gazprom Nieft rurociąg gaz ropa naftowa odwiert 8

Przedstawiona w środę przez Komisję Europejską strategia ws. unii energetycznej przewiduje szereg działań, które mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne UE. Przedstawiamy unię energetyczną w dziewięciu punktach.

1. Dywersyfikacja dostaw gazu do UE. KE zapowiada m.in. kompleksową strategię dotyczącą LNG (gazu skroplonego) oraz jego przechowywania. Komisja chce też pracować z państwami członkowskimi, by uzyskać dostęp do alternatywnych dostawców. W tym kontekście wymieniony jest południowy korytarz, którym do UE ma popłynąć gaz z regionu Morza Kaspijskiego.

I osiągnięcie docelowego zwiększenia efektywności energetycznej wynoszącego 27 proc. do 2030 r. W tym i przyszłym roku KE ma dokonać przeglądu wszystkich aktów prawnych, które mają znaczenie dla tego celu, i zaproponuje poprawki, by łatwiej do niego dojść. Państwa członkowskie z kolei mają korzystać ze środków z UE, aby inwestować w oszczędność energii.

2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla rynku energii. KE zapowiada wspieranie realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak np. interkonektory pomiędzy państwami. Są już one zresztą rozbudowywane.

Używanie wszystkich instrumentów polityki zagranicznej, aby zapewnić, że UE mówi jednym głosem w sprawie energii i klimatu. Komisja chce korzystać z polityki handlowej, m.in. by uzyskiwać dla UE dostęp do zasobów energetycznych.

3. Stworzenie jednolitego wewnętrznego rynku energii, który będzie korzystny dla obywateli, zapewni bezpieczeństwo dostaw, a także zintegruje odnawialne źródła energii na rynku. Propozycja legislacyjna dotycząca bezpieczeństwa dostaw ma zostać przedstawiona w 2016 r. Wcześniej mamy poznać projekt europejskiego rynku energii elektrycznej.

Ale też regionalne podejście do integracji rynku. KE opracuje wytyczne dotyczące współpracy regionalnej w sprawach energetycznych. Teraz tworzenie regionalnych planów na wypadek kryzysu energetycznego jest dobrowolne.

4. Większa przejrzystość ws. kosztów energii i cen, w tym również wsparcia publicznego. KE chce co dwa lata przedstawiać raport na temat cen energii, który będzie m.in. analizować, jaki wpływ na nie mają podatki czy subsydia. Dopłaty, które powodują, że ceny energii są poniżej kosztów, mają być wycofywane.

5. Modernizacja budynków, aby sprawić, że staną się bardziej energooszczędne. Ma to pomóc zmniejszyć gospodarstwom domowym i firmom rachunki za energię elektryczną oraz zmniejszyć zależność UE od importu energii. KE chce przedstawić strategię ułatwiającą inwestycje dotyczące ogrzewania i chłodzenia.

6. Przyspieszenie dekarbonizacji sektora transportowego i przełączenie go na alternatywne paliwa. Komisja zaproponuje pakiet drogowy w tej sprawie. Chce m.in. stworzyć odpowiednie warunki rynkowe, które będą sprzyjały zwiększeniu udziału alternatywnych paliw w sektorze transportowym.

Oraz rozbudowa przyszłościowej strategii związanej z badaniami i rozwojem w dziedzinie energii i klimatu.

7. Pełne wdrożenie i ścisłe egzekwowanie obecnego prawodawstwa energetycznego UE. Chodzi głównie o zapisy III pakietu energetycznego. Miał on stworzyć jednolity europejski rynek energii elektrycznej i rynek gazu do 2014 roku. Z wdrażaniem jego przepisów ociągało się wiele krajów UE, wśród nich była też Polska.

Ale też rozbudowa ram prawnych ustanowionych przez III pakiet energetyczny, aby stworzyć wewnętrzny rynek energii. W ramach tych działań wzmocniona ma być m.in. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Teraz ACER działa poprzez rekomendacje i opinie, w przyszłości ma narzucać regulacje na poziomie UE.

8. Międzyrządowe porozumienia mają być bardziej przejrzyste i zgodne z prawem UE. Obecnie umowy zawierane przez rządy (w skrócie IGA), a także powiązane z nimi umowy komercyjne są sprawdzane przez KE pod kątem zgodności z unijnym prawem już po ich zawarciu. Gdy Komisja oceni, że umowy nie są zgodne z prawem UE, to w praktyce ich renegocjacje są bardzo trudne. Przykładem takich trudności były porozumienia dotyczące gazociągu South Stream, zawarte przez kilka krajów unijnych z Rosją. Propozycja przepisów w tej sprawie ma zostać przedstawiona w 2016 r.

9. Implementacja pakietu klimatycznego, na który UE zgodziła się w ubiegłym roku. Chodzi o przedstawienie aktów prawnych, które pozwolą dojść do celów unijnej polityki klimatycznej.

Ale też osiągnięcie celu udziału co najmniej 27 proc. energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2030 r. Nowy pakiet ws. energii odnawialnej zostanie przedstawiony w latach 2016-2017.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane