• rozwiń

Temat: Motoryzacja

Zmiany w OC. Inna droga do odszkodowania

Zmiany w OC. Inna droga do odszkodowania
Foto: sxc.hu Foto: Sprawy o odszkodowania z komunikacyjnego OC będą odbywały się w sądach w całym kraju

Sprawy o odszkodowania z komunikacyjnego OC będą odbywały się w sądach w całym kraju - stanowi nowelizacja ustawy, którą bez poprawek zaakceptował w czwartek Senat. Głównym celem zmiany jest odciążenie sądów warszawskich.

Za nowelizacją głosowało 55 senatorów, 26 wstrzymało się od głosu.

Jakie zmiany?

Nowela ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zmienia właściwość sądów przy wytaczaniu powództwa o odszkodowanie z komunikacyjnego OC.

W myśl noweli powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie można wytoczyć wyłącznie przed sądem miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego, albo przed sądem miejsca zdarzenia.

Nowela ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ponieważ zdecydowana większość pozywanych towarzystw ubezpieczeniowych ma siedziby w Warszawie, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 sprawy takie stanowiły - jak podano w uzasadnieniu - od 31 proc. do 34 proc. wszystkich spraw. Zmiana dotycząca właściwości sądów ma na celu rozproszenie spraw po całym kraju i odciążenie stołecznych sędziów. Jednocześnie dzięki zmianie właściwości sądów poszkodowani z różnych rejonów Polski nie będą musieli dojeżdżać do Warszawy na rozprawy.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane