• rozwiń

UOKiK: UPC musi zwrócić klientom pieniądze i zapłacić karę

UOKiK: UPC musi zwrócić klientom pieniądze i zapłacić karę
Foto: Shutterstock Foto: UOKiK: UPC musi zwrócić klientom pieniądze

UPC bezprawnie informowało konsumentów o podwyższeniu abonamentu za internet, więc spółka musi oddać konsumentom nienależnie pobrane opłaty – o takiej decyzji prezesa UOKiK poinformował urząd w środowym komunikacie. UOKiK nałożył też na UPC karę ponad 800 tys. zł.

UOKiK pisze w komunikacie, że w ramach wszczętego w 2015 roku postępowania przeciw operatorowi telekomunikacyjnemu UPC wątpliwości urzędu wzbudził sposób podwyższenia, od 1 grudnia 2014 roku, ceny za dostęp do internetu o 7 zł miesięcznie.

"Umowy, które zawieramy z dostawcami różnych usług na czas nieokreślony, mogą się zmienić, tylko wtedy, gdy w kontrakcie znajdują się prawidłowe tzw. klauzule modyfikacyjne. Są to postanowienia precyzujące, co i w jakich okolicznościach może ulec zmianie, w konsekwencji wpływając na cenę usługi" - głosi komunikat UOKiK.

Jednak, jak dodaje, w umowach zawartych z konsumentami zabrakło klauzuli modyfikacyjnej, która powinna wskazywać kiedy i w jakiej sytuacji cena może ulec zmianie, więc prezes UOKiK Marek Niechciał stwierdził, że "spółka UPC bezprawnie poinformowała konsumentów o zmianie wysokości abonamentu za dostęp do internetu".

"Bezprawna zmiana" UPC

"W takiej sytuacji UPC nie powinno jednostronnie zmieniać umów. Praktyka przedsiębiorcy narusza

dobre obyczaje, gdyż podwyżka uzależniona była wyłącznie od woli operatora. Konsument mógł płacić wyższą cenę lub wypowiedzieć umowę, nie miał możliwości korzystania z dotychczasowej oferty" – mówi cytowany w komunikacie prezes Niechciał.

UOKiK tłumaczy też, że skorzystał z tzw. rekompensaty publicznej, by wyeliminować skutki niekorzystnej praktyki.

"Gdy decyzja UOKiK będzie prawomocna, to w jej wyniku, abonenci otrzymają zwrot za każdy opłacony miesiąc aż do czerwca 2016 r. Przykładowo: jeżeli konsument uiszczał wyższą kwotę od grudnia 2014 r. do czerwca 2016 r., to powinien otrzymać 133 zł. UPC poinformuje o tym konsumentów. Sentencja decyzji ma zostać opublikowania w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, donosi urząd, na UPC nałożono karę finansową 817 640 zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i spółka zamierza z tego prawa skorzystać.

Będzie odwołanie

Decyzja UOKiK ma charakter nieprawomocny i UPC Polska będzie się od niej odwoływać.

- Chcemy podkreślić, że decyzja urzędu dotyczy zmiany wysokości abonamentu, której towarzyszyło podwojenie prędkości oferowanego internetu. Objęła wybraną grupę klientów poza okresem zobowiązania abonenckiego, a klienci mieli prawo rezygnacji z umowy. Zmiany wprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego, oraz powszechną praktyką rynkową niekwestionowaną w tamtym czasie przez UOKiK - skomentował decyzję urzędu rzecznik UPC Michał Fura.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane