• rozwiń

Płaca minimalna podskoczy do ważnej granicy. Sprawdź, jak zmieniała się przez lata

Płaca minimalna podskoczy do ważnej granicy. Sprawdź, jak zmieniała się przez lata
Foto: Shutterstock, TVN24 Foto: Wynagrodzenie minimalne jest ustalane co roku

Rząd na wtorkowym posiedzenie zdecydował, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wyniesie 2 tys. złotych brutto. Kwota wciąż ma być dyskutowana na Komisji Trójstronnej. Zdaniem pracodawców taka podwyżka jest „zaskakująco wysoka” i może być brzemienna w skutkach. Zobacz jak przez lata zmieniała się płaca minimalna w Polsce.

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2 tys. zł brutto, co oznacza wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 tys. 850 zł brutto). Taką propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca.Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

- To jest to dążenie do tego, żeby rozpiętość między minimalnym wynagrodzeniem a przeciętnym wynagrodzeniem zbliżała się do 50 proc. - tłumaczyła Rafalska.

Jak zmieniała się płaca?

Płaca minimalna w Polsce od 1 stycznia br. wynosi 1850 zł brutto, co daje 1355,69 zł na rękę przy zwykłej umowie o pracę. Wzrost wynagrodzenia wyniósł 100 zł brutto (5,7 proc.), podczas gdy w roku 2015 sięgnął 70 zł brutto (4,1 proc.), w 2014 roku – 80 zł (5 proc.), w 2013 roku – 100 zł (6,7 proc.), w 2012 roku – 114 zł (8,2 proc.), a w 2011 roku – 69 zł (5,2 proc.).

Płaca minimalna od pół wieku

Pojęcie minimalnego wynagrodzenia w Polsce zostało wprowadzone już w 1956 roku. Przez lata rola tego narzędzia ulegała zmianom. Na początku stanowiło to gwarantowany wszystkim pracownikom poziom łącznego wynagrodzenia w pełnym wymiarze czau pracy. Dzisiaj jest to ustalona prawnie wysokość najmniejszej płacy, jaką pracodawca musi wypłacić zatrudnionemu za wykonaną pracę. Wypłata poniżej tego poziomu jest naruszeniem praw pracowniczych.

W Polsce minimalne wynagrodzenie ustala się co roku. Podstawą jest ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Trzy strony

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym uzgadnia Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Ma na to czas do dnia 15 lipca każdego roku. W skład komisji wchodzą przedstawiciele rządu, organizacji związkowych oraz pracodawców.

Ogłasza się ją w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku. Jeśli komisja nie zdoła ustalić wysokości minimalnych zarobków, w drodze rozporządzenia ustala ją w takim przypadku Rada Ministrów - także ma na to czas do 15 września każdego roku.

Wiadomo już, że zdaniem pracodawców ta podwyżka jest "zaskakująco wysoka".

- Tak wysoki wzrost płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł może być bardzo niekorzystny dla mikrofirm, które są zwykle mniej efektywne, a średnie wynagrodzenie w nich niewiele przekracza 50 proc. płacy w dużych firmach, a jednocześnie jest tylko trochę  wyższe niż płaca minimalna. Dla 96 proc. mikrofirm wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie problemem i skłoni przynajmniej część z nich do przejścia do szarej strefy – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Jak ustalamy płacę minimalną?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia powinno się ustalać w taki sposób, by przeciętna płaca w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Na wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku mają wpływ następujące wskaźniki: cen w roku poprzednim, prognozowane ceny i przeciętne wynagrodzenie na rok następny, przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale roku, informacje o wydatkach gospodarstw domowych w poprzednim roku, udział dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim, informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności, o poziomie życia różnych grup społecznych, informację o warunkach gospodarczych państwa, wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu PKB.

 

Zobacz: Rząd zapowiada wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane