• rozwiń

Myślisz, że FATCA cię nie dotyczy? Sprawdź, bo jutro mogą zablokować ci konto

Myślisz, że FATCA cię nie dotyczy? Sprawdź, bo jutro mogą zablokować ci konto
Foto: Shutterstock Foto: Ostatecznym terminem na złożenie FATCA jest 30 listopada

Dziś ostatni dzień na złożenie w bankach i innych instytucjach finansowych oświadczeń FATCA. Obowiązek ten dotyczy wielu Polaków, często nawet tego nie podejrzewających. Sprawy nie warto bagatelizować, bo brak oświadczenia będzie oznaczał jutro blokadę konta. Tłumaczymy, czym dokładnie jest FATCA i kogo dotyczy.

1. Czym jest FATCA?

FATCA, to skrót od Foreign Account Tax Compliance Act, czyli uchwalonej przez amerykański Kongres ustawy, która zakłada udostępnianie informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych.

Umożliwia przekazywanie do USA danych właścicieli rachunków bankowych, maklerskich, rejestrów TFI czy polis inwestycyjnych. Dotyczy to tzw. amerykańskich rezydentów podatkowych, a zatem osób, które powinny płacić tam podatki.

Co mają do tego Polacy? W większości przypadków nic, ale niektórzy muszą to potwierdzić składając specjalne oświadczenie. Obowiązek ten wynika z umowy zawartej między rządem Polski a rządem USA oraz z wykonującej tę umowę polskiej ustawy. Podobne umowy USA zawarły z innymi krajami.

Zobacz Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

2. Kto musi złożyć oświadczenie?

Kto zatem musi złożyć oświadczenie FATCA, w którym poinformuje, czy jest amerykańskim podatnikiem?

Dotyczy to klientów:

- banków,

- spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- towarzystw funduszy inwestycyjnych,

- domów maklerskich,

- zakładów ubezpieczeń.

Ta ogromna grupa Polaków jest jednak ograniczona przez dwa warunki.

- Po pierwsze, obowiązek dotyczy jedynie osób, które podpisały umowę z bankiem lub inną instytucją finansową w przedziale między 1 lipca 2014 roku a 30 listopada 2015 roku. W przypadku klientów, którzy zawarli umowy finansowe po 1 grudnia 2015 roku oświadczenie powinno zostać odebrane od klienta w toku procedury zawierania z nim umowy. Ci, którzy umowę podpisali przed 30 czerwca 2014 r. są weryfikowane na podstawie posiadanych już przez tę instytucję danych. Oznacza to, że nie muszą składać oświadczenia, chyba że dana instytucja poprosi o wypełnienie stosownego dokumentu.

- Po drugie, obowiązek dotyczy tylko tych osób, które na 1 grudnia 2015 r. miały w danej instytucji finansowej aktywa warte 50 tys. dolarów lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Chodzi o sumę pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bieżących, depozytowych, maklerskich, kredytowych, powierniczych, rejestrach funduszy inwestycyjnych czy w tzw. produktach strukturyzowanych. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku samych TFI limit 50 tys. dolarów nie musiał być przekroczony i obowiązek złożenia oświadczenia może też dotyczyć tych, którzy zostali uczestnikami funduszy między 1 lipca 2014 roku a 30 listopada 2015 roku.

Co istotne, takie oświadczenie musimy złożyć w każdym banku, w którym mamy rachunek.

3. Zobowiązani dostali sygnał z banku

Instytucje finansowe miały obowiązek poinformować - i większość z nich już dawno to zrobiła - o konieczności złożenia oświadczenia wszystkich, których dotyczy obowiązek. Taka informacja mogła być wysłana pocztą tradycyjną lub drogą  elektroniczną - np. mailem, czy powiadomienie w bankowości elektronicznej.

O obowiązku złożenia FATCA możemy być również poinformowani SMS-em. Ci, którzy jednak mają wątpliwości, powinni sami skontaktować się z bankiem i upewnić się, czy ten obowiązek dotyczy także jego.

FATCA można złożyć w placówce instytucji finansowej, systemie bankowości elektronicznej lub wysłać listem.

4. Co grozi, jeśli nie złożymy oświadczenia?

Ostatecznym terminem na złożenie FATCA jest 30 listopada, czyli dzisiaj. Nie należy lekceważyć tej daty, jeśli bowiem zaniedbamy obowiązek nasz rachunek zostanie zablokowany.

"W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane - nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry klienta zostaną odblokowane" - poinformowało w październikowym komunikacie KNF.

Komisja zwracała uwagę, że złożenie przez klienta fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną, a "w przypadku zmiany swojego statusu podatkowego w USA, klient ma obowiązek aktualizacji oświadczenia".

Co robić jeśli nasze konto zostanie zablokowane? Powinniśmy się skontaktować z bankiem i złożyć zaległe oświadczenie FATCA. Bank powinien odblokować nasze środki w ciągu trzech dni.

W Polsce też zmiany w podatkach:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane