• rozwiń

Kłopoty kolejnego SKOK-u. Wchodzi zarząd komisaryczny

Kłopoty kolejnego SKOK-u. Wchodzi zarząd komisaryczny
Foto: Shutterstock Foto: SKOK Jaworzno to już kolejna kasa, w której KNF wprowadziła zarząd komisaryczny

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Jaworzno" z województwa śląskiego. Zarządca ma wzmocnić efektywność działania i standardy zarządzania ryzykiem. W sumie zarząd komisaryczny wprowadzono dotąd w 16 kasach, z czego siedem ogłosiło upadłość.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Jaworzno została powołana Edyta Glajcar. Za ustanowieniem zarządcy komisarycznego głosowało 7 członków KNF, jeden wstrzymał się od głosu.

Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie - poinformował KNF.

Zadania zarządcy

Celem zarządcy komisarycznego ma być wzmocnienie spółdzielczej kasy "poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej".

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z KNF lub opracować i uzgodnić program postępowania naprawczego. Jego realizacja służyć będzie "możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy" - informuje KNF.

Zarządca komisaryczny ma kierować procesem restrukturyzacji SKOK Jaworzno i informować nadzór o efektach.

Decyzja KNF

KNF przypomina zarazem, że jej decyzja nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK, a spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami, będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK.

SKOK Jaworzno to już kolejna kasa, w której KNF wprowadziła zarząd komisaryczny.

W sumie dotąd zarząd komisaryczny wprowadzono w 16 kasach, z czego w czterech zarząd taki wciąż działa, w siedmiu kasach ogłoszono upadłość, a pięć zostało przejętych przez banki.

Pod koniec czerwca funkcjonowało 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.

SKOK Jaworzno rozpoczął działalność operacyjną w sierpniu 1993 r. w pomieszczeniach biurowca Szybu "Kościuszko" przy dawnej kopalni Jaworzno. Swój pierwszy punkt kasowy Kasa uruchomiła w grudniu 1995 roku, w roku 2001 otworzyła pierwsze punkty poza województwem śląskim – w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim i podkarpackim. W roku 2001 SKOK Jaworzno połączył się ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w Trzebini, a w 2006 ze SKOK Jan Kanty.

 

PO chce komisji śledczej ds. SKOK. Złożyła projekt uchwały:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane