• rozwiń
    • WIG20 2204.85 -0.33%
    • WIG30 2492.51 -0.30%
    • WIG 57840.48 -0.25%
    • sWIG80 11448.34 -0.04%
    • mWIG40 3654.51 +0.15%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 10:36

Dostosuj

Wzrost płac wyhamował. Nowe dane

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak GUS je wylicza? Odtwórz: Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak GUS je wylicza?
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak GUS je wylicza? "Źródło: TVN24BiS /"

5125,26 złotego - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu w sektorze przedsiębiorstw. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 6,8 procent, natomiast w ujęciu miesięcznym - spadek o 1,1 procent.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Statystyka pomija na przykład najmniejsze firmy, w których pracuje wielu Polaków. Podawane przez urząd informacje dotyczą tylko 6,2 miliona pracowników. W naszym kraju pracuje ogółem 16,3 miliona osób.

Badanie GUS obejmuje też tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że w danych urzędu nie są uwzględniane zarobki osób pracujących na przykład na umowie o dzieło czy umowie zleceniu.

Zgodnie z prognozami

W ocenie ING, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła zgodnie z rynkowymi prognozami.

ING spodziewa się, że na wyniku ciążył sektor budowlany, a dynamika wzrostu w pozostałych branżach była stosunkowo stabilna. W nadchodzących miesiącach tempo wzrostu pozostanie zbliżone do poziomu 7 proc., natomiast impulsem, który podniesie dynamikę na początku 2020 roku, będzie 15,6-procentowa podwyżka płacy minimalnej.

Tendencja spadkowa

ING szacuje, że w przypadku średniego wynagrodzenia skutkować będzie ona podbiciem dynamiki o 1,2-1,5 punktu procentowego, a efekt może być silniejszy zważywszy na znacznie większą liczą osób objętych podwyżką, niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Niemniej w kolejnych miesiącach spodziewamy się już tendencji spadkowej w związku ze spowalnianiem aktywności gospodarczej oraz wzrostem obciążeń pozapłacowych dla przedsiębiorstw - napisało ING w komentarzu.

W ocenie Pekao SA, dane o płacach potwierdzają ustabilizowanie się dynamiki wynagrodzeń. W średnim terminie Pekao SA oczekuje stopniowego wygasania presji płacowej wraz ze stopniowym normowaniem się problemu niedoborów kadrowych w krajowych firmach i wyhamowywaniem wzrostu gospodarczego. Bank ocenia też, że dane o płacach świadczą też o tym, że lipcowa dwucyfrowa dynamika płac w górnictwie prawdopodobnie uległa normalizacji.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane