• rozwiń

Temat: Poradnik tvn24bis.pl

Pracowniczy program emerytalny. Ile można zaoszczędzić na PPE?

Pracowniczy program emerytalny. Ile można zaoszczędzić na PPE?
Foto: Shutterstock Foto: Pracowniczy program emerytalny to grupowa forma dobrowolnego oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne

Pracowniczy program emerytalny to grupowa forma dobrowolnego oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne. Wyjaśniamy, na czym polega PPE.

Pracowniczy program emerytalny (PPE) jest formą grupowego, dobrowolnego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury. Przeznaczony jest dla pracowników w tych zakładach pracy, gdzie pracodawca zdecydował się przygotować, utworzyć i finansować taki program.

Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku tworzenia pracowniczego programu emerytalnego w swoim zakładzie pracy, a pracownik nie ma obowiązku uczestnictwa w programie.

Więcej na emeryturze

PPE to forma dodatkowych oszczędności w ramach tzw. III filara systemu emerytalnego. Te oszczędności uzupełnią świadczenie emerytalne, jakie przyszły emeryt otrzyma z I i II filara.

Do PPE mogą przystąpić wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, spełniający kryterium stażu pracy określonego w umowie zakładowej PPE.

Pracodawca może prowadzić tylko jeden pracowniczy program emerytalny natomiast pracownik, jeżeli jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, może przynależeć do wielu pracowniczych programów emerytalnych organizowanych przez te zakłady.

PPE może mieć formę:

- umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,

- umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

- pracowniczego funduszu emerytalnego;

- zarządzania zagranicznego.

W zależności od tego jaka instytucja finansowa zarządza środkami gromadzonymi w ramach programu uczestnikom oferowany jest produkt o charakterze czysto inwestycyjnym lub produkt łączący w sobie funkcje inwestycyjne i ochrony ubezpieczeniowej. Forma danego pracowniczego programu emerytalnego zostaje określona na etapie jego tworzenia i jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników. Wybór rodzaju produktu nie jest więc przedmiotem indywidualnej decyzji pracownika przystępującego do programu.

Składki

Składka na pracowniczy program emerytalny dzieli się na składkę podstawową i składkę dodatkową. Obie składki nalicza i odprowadza pracodawca. Składkę podstawową opłaca pracodawca, składkę dodatkową - pracownik.

W ramach PPE pracodawca może finansować miesięczne składki dla pracowników, określone kwotowo lub jako procent wynagrodzenia. Przekazane środki pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Kwota wpłacanej składki podstawowej nie może przekroczyć 7 proc. wynagrodzenia pracownika. Natomiast maksymalna suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2019 wynosi 21 442,50 zł.

Środki zaoszczędzone w ramach PPE, powiększone są o zyski z inwestycji, po osiągnięciu przez uczestnika programu wieku emerytalnego 60 lat i bez względu na płeć mogą być spożytkowane w dowolny sposób.

Wyplata następuje na wniosek uczestnika i może być dokonana w formie wypłaty jednorazowej albo ratalnej. Po osiągnięciu przez uczestnika wieku 70 lat wypłata następuje obligatoryjnie, chyba, że uczestnik nadal pracuje u pracodawcy prowadzącego program.

Wpłata pracodawcy stanowi dla pracownika przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Podatek ten jest potrącany na bieżąco z wynagrodzenia. Za to wypłata pieniędzy z PPE jest już wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane