• rozwiń

Państwo chce namierzać wyłudzaczy VAT. I zyskać 32 miliardy złotych

Państwo chce namierzać wyłudzaczy VAT. I zyskać 32 miliardy złotych

Budżet państwa może zyskać ponad 32 miliardów złotych w ciągu 10 lat dzięki usprawnieniu identyfikacji wyłudzających VAT. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

W projekcie proponuje się, aby identyfikacja zagrożeń przy wyłudzeniach VAT, w większym stopniu niż dotychczas, opierała się na analizie ryzyka wykorzystania systemów bankowych do celów mających związek z przestępstwami skarbowymi w szczególności w zakresie VAT, a także innymi przestępstwami z nimi związanymi (np. polegającymi na wystawianiu pustych faktur).

Stworzyć podstawy prawne

"Istotą projektu jest stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia przez izbę rozliczeniową systemu informatycznego w celu dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w celu przeciwdziałania popełnianiu wyłudzeń skarbowych w szczególności w zakresie VAT, a także popełniania przestępstw z nimi związanych (np. polegających na wystawianiu pustych faktur)" - napisano w ocenie skutków regulacji ustawy.

Ministerstwo Finansów zakłada, że system teleinformatyczny osiągnie pełną zdolność operacyjną w czerwcu 2017 r. oraz jego skuteczność wyniesie w 2017 r. około 10-15 procent w stosunku do dolnej granicy szacunkowej kwoty luki w zakresie podatku VAT.

Spodziewane dochody

Jak pisze MF, wówczas spodziewane dochody mogą wynieść: w 2017 - około 600 mln zł, a w 2018 - około 1,0 mld zł.

"Szacuje się również, iż w kolejnych latach skuteczność systemu teleinformatycznego będzie wzrastać o około 5 punktów procentowych w skali roku z uwzględnieniem założenia spadku liczby przestępstw 'karuzelowych' dotyczących VAT z uwagi na efekt psychologiczny w stosunku do przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych wywołany wprowadzeniem nowego narzędzia analitycznego mającego na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom skarbowym, w szczególności w zakresie VAT" - napisano.

Zobacz: Były szumne zapowiedzi, efekty są niewielkie. Rząd nie znalazł pomysłu na uszczelnienie VAT (Wideo 3.02.2017)

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane