• rozwiń

Waloryzacja rent i emerytur. Ponad 100 tysięcy osób dostanie dodatkowe wyrównanie

Polacy odchodzą na emeryturę Odtwórz: Polacy odchodzą na emeryturę
Polacy odchodzą na emeryturę "Źródło: tvn24bis.pl"

Od marca w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały ostatni rok.

Emeryturę z urzędu ZUS przyznaje osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, gdy osiągną one wiek 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn. Aby otrzymać to świadczenie, nie muszą oni składać wniosku ani w żaden inny sposób o nie zabiegać. Emerytura taka przysługuje niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego. Od dnia, w który ZUS przyzna emerytury z urzędu, emerytom nie przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Uprawniony do emerytury z urzędu nie ma prawa wyboru świadczenia.

Teraz emerytury przyznawane z urzędu mają wzrosnąć. Jak poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej, zostaną one podwyższone odpowiednio do 1000 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) i do 750 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Zaś wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, a więc od 1 marca 2018 roku z wyrównaniem od 1 marca 2017 roku.

Jakie podwyżki?

W przypadku emerytury z urzędu przyznanej w zamian za rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miesięczny wzrost świadczenia wyniesie 107,44 zł brutto (wyrównanie w skali roku wyniesie 1289,28 zł), a w przypadku zmiany z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 63,25 zł brutto miesięcznie (wyrównanie w skali roku wyniesie 759 złotych).

Emerytury przyznane z urzędu po wspomnianej podwyżce – tak jak wszystkie świadczenia – będą waloryzowane od dnia 1 marca 2018 roku. W tym roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ukształtował się na poziomie 102,98 proc.

Ważna zmiana

Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, z kwoty 1000 zł do kwoty 1029,80 zł. Przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o około 67,28 zł, z kwoty 2257,64 zł do kwoty 2324,92. Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o około 47,84 zł, z kwoty 1605,22 zł do kwoty 1653,06 zł. Natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o około 57,05 zł, z kwoty 1914,46 zł do kwoty 1971,51 zł.

Warto podkreślić, że od 1 października 2017 roku prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy. Przed zmianą uprawniający do minimalnej emerytury staż pracy wynosił 22 lata (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn).

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane