• rozwiń

Temat: Podatki

Rozlicz PIT za 2015 rok. Osiem rzeczy, które odliczysz i odzyskasz pieniądze

Rozlicz PIT i pamiętaj o ulgach. Zobacz wydatki, które można odliczyć Odtwórz: Rozlicz PIT i pamiętaj o ulgach. Zobacz wydatki, które można odliczyć
Foto: Shutterstock | Video: TVN24 BiS Foto: Wielkimi krokami zbliża się moment rozliczenia z fiskusem | Video: Rozlicz PIT i pamiętaj o ulgach. Zobacz wydatki, które można odliczyć

Składki ZUS i na Narodowy Fundusz Zdrowia, ulgi na dziecko, internet, czy wpłaty na IKZE. To tylko niektóre z ośmiu wydatków, które można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2015 rok. Przypominamy, że PIT należy złożyć do końca kwietnia, a urząd skarbowy ma trzy miesiące na wypłatę podatku

1. Składki na ZUS

W rocznym zeznaniu podatkowym można odliczyć składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwoty odliczeń należy wykazać w PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 lub w PIT-40 sporządzanym przez płatnika.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają składki do ZUS: zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2. Część składki na NFZ

Jeżeli pracujesz i samemu odprowadzasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, to także możesz odliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzięki temu, możesz otrzymać zwrot podatkowy przekraczający 3 tys. złotych.

Przypomnijmy, że z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać m.in. osoby zatrudnione na umowie o dzieło, pracownicy przebywający na bezpłatnym urlopie, czy też osoby utrzymujące się z najmu.

W ubiegłym roku osoby takie osoby musiały przelewać co miesiąc do ZUS-u takie kwoty: w I kw. 372,55 zł, w II kw. 364,83 zł, w III kw. 365,97 zł, w IV kw. 367,37 zł.

Oznacza to, że osoba, która sama się ubezpiecza przeznaczyła na ten cel ponad 4,4 tys. zł. Zasada jest taka, że 7,75 proc. podstawy wymiaru można odliczyć. To w konsekwencji zmniejsza wysokość składki aż o 86 proc. Oznacza to, że zwrot z tego tytułu może wynieść nawet 3,7 tys. zł.

Aby to zrobić należy w zeznaniu podatkowym umieścić kwotę, która widnieje w wypełnionym już formularzu PIT-11. I została zweryfikowana przez sprawdzenie np. druków RMUA.

Ulgi za składki zdrowotne przysługują na podstawie dokumentów, potwierdzających ich płatność. Może to być m.in. potwierdzenie przelewu bankowego lub zaświadczenie z ZUS.

 

3. Darowizna

W przypadku rozliczenia za ubiegły rok mamy możliwość odliczenia czterech rodzajów darowizn:

- krwiodawstwo realizowane przez honorowych krwiodawców. Darowizna ta odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Ulga na krew pozwala odliczyć maksymalnie do 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta). Wysokość ulgi nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu.

- darowizna na cele pożytku publicznego. Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom, gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Limit odliczenia wynosi 6 proc. naszego dochodu.

Przysługują także darowizny na cele kultu religijnego oraz cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła.

 

4. Internet

Możliwe jest także skorzystanie z ulgi na internet. Choć tylko wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe.

Jeżeli zatem podatnik nie skorzysta z odliczenia za 2015 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Ulga na internet przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Prawo do ulgi ma korzystający z sieci w miejscu zamieszania, a także podatnik posiadający internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

 

5. Ulga na dziecko

Ulga na dziecko przysługuje, jeżeli jesteś rodzicem, rodzicem zastępczym lub opiekunem dziecka. W przypadku gdy jesteś opiekunem prawnym, dziecko musi z Tobą mieszkać.

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie, na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody) oraz na dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują, a w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł.

W zeznaniu za rok 2015 (składanym w roku 2016) podatnik może odliczyć:

- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka, przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim. W tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,

- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowanie dwójki dzieci,

- 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

- 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

 

6. Rehabilitacja

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą skorzystać nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Wyróżniamy dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo oraz nielimitowane, które pozwalają odliczyć tyle, ile wydaliśmy.

Do tych pierwszych zaliczamy wydatki na: opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa; utrzymanie psa asystującego, czy wydatki na samochód, stanowiący własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. We wszystkich przypadkach wydatki nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

 

7. IKZE

Odliczeniu podlegają także kwoty wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Podatnik, który założył konto IKZE może dokonywać odliczenia podatkowego w przypadku, gdy: rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18,32 proc.), rozlicza się według podatku liniowego (19 proc.), bądź też korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Choć przepisy podatkowe nie wskazują maksymalnej kwoty odliczeń, to istnieje górna granica co do kwoty składek na IKZE, powyżej której nie ma możliwości gromadzenia oszczędności.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W zeznaniu za 2015 rok odliczane wpłaty nie mogą zatem przekroczyć 4750,80 zł.

Należy pamiętać, że podstawą rozliczenia ulgi będą dowody wpłat na rzecz IKZE wskazujące kto, komu ile i za co zapłacił.

8. Strata z zeszłego roku

W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w deklaracji podatkowej stratę podatkową. Kwota ta jednak nie przepada, a staje się podstawą odliczenia w latach kolejnych.

Jeżeli mieliśmy zatem stratę w 2014 roku i tę stratę pokazaliśmy w zeznaniu składanym rok temu, to teraz część z tej straty możemy odliczyć.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane