snakevenom
Hore!!!!!!!!! o Podatkach lokalnych powinno decydować hrabstwo ! a nie parlament federalny.
  • 0
  • 0
  • zgłoś naruszenie