• rozwiń

Senat: nie będzie obniżki PIT dla prowadzących działalność

Senat: nie będzie obniżki PIT dla prowadzących działalność

Senat zgłosił poprawki redakcyjne do ustawy obniżającej dla najmniejszych spółek CIT do 15 proc. Senatorowie na czwartkowym posiedzeniu nie zgodzili się natomiast na obniżkę PIT dla prowadzących działalność gospodarczą, jak to zaproponowała opozycja.

Trzy poprawki senackiej komisji budżetu i finansów publicznych do nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych to wnioski redakcyjne. Senatorowie odrzucili natomiast merytoryczną poprawkę opozycji, która przewidywała wprowadzenie 15 proc. stawki PIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.

Zdaniem autorów poprawki, jej przyjęcie zrównałoby wysokość rozliczeń ponad 2 mln osób prowadzących własny biznes z wysokością obciążeń podatkowych małych spółek, które będą mogły korzystać z 15 proc. CIT-u. Argumentowano też, że dzięki temu system podatkowy byłby prostszy.

Obniżka CIT

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk wyjaśniał, że państwo stać dziś tylko na obniżenie CIT-u do 15 proc. dla najmniejszych firm, ale i tak "jest to milowy krok". - Podstawowe nasze zadanie to utrzymanie dyscypliny finansów publicznych - przekonywał. Dodał, że osoby prowadzące działalność gospodarczą objęte PIT mają różne możliwości wyboru form opodatkowania.

Janczyk mówił podczas debaty w Senacie, że obniżka podatku CIT doprowadzi do niewielkiego zwiększenia dochodów budżetu. Bo o ile przychody budżetowe z powodu obniżenia stawki mają zmniejszyć się rocznie o 270 mln zł, to przewidziane w ustawie "mechanizmy uszczelniające" system podatkowy mają doprowadzić do ich wzrostu o 277 mln zł.

Szybszy rozwój

Celem nowelizacji, którą Sejm 22 lipca br. poparł niemal jednogłośnie, jest obniżenie stawki CIT dla małych spółek z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować płatników CIT, których przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Według rządu takich podatników jest w Polsce 393 tys.

Rząd liczy, że w perspektywie długookresowej nowela powinna przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz stworzenia sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym zwłaszcza młodych i dobrze wykształconych.

W ramach mechanizmów "uszczelniających" ustawa wprowadza przepis, który przewiduje ograniczenie stosowania, określonych w ustawie, preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów. W myśl ustawy zasad tych nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Małe spółki

Ustawa zakłada też, że preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Doprecyzowano także przypadki, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Polski.

CIR tłumaczyło po przyjęciu projektu noweli przez rząd, że wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania w CIT z pominięciem PIT bierze pod uwagę obowiązujące zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Wskazało, że mogą one korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej: 18 proc. i 32 proc. lub liniowo 19 proc. albo według uproszczonych, zryczałtowanych form opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. "Podatnicy CIT nie mają takiego wyboru" - zaznaczyło.

 

 

"Jednolity podatek" - co się kryje za propozycją rządu?

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane