• rozwiń

Temat: Poradnik tvn24bis.pl

Sprzedałeś w 2019 roku nieruchomość? Nie zapomnij rozliczyć podatku

Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VAT Odtwórz: Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VAT
Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VAT "Źródło: podatki.gov.pl"

PIT-39 jest dla tych, którzy na przykład sprzedali dom lub mieszkanie. Wyjaśniamy, do kiedy trzeba złożyć deklarację, jeśli zbyło się nieruchomość w 2019 roku, a także kto i jak powinien to zrobić.

PIT-39 - co to jest?

PIT-39 składają ci, którzy rozliczają przychód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości oraz praw majątkowych. Dotyczy to jednak tych nieruchomości, które zostały nabyte (kupno, spadek, rozwód) lub wybudowane w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

PIT-39 - kto musi się rozliczyć?

Podatek od sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych wynosi 19 proc. Z fiskusem trzeba się rozliczyć, gdy między nabyciem/wybudowaniem a zbyciem nie minęło 5 lat (liczy się to od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie)

Zatem sprzedanej w 2019 roku nieruchomości, a która np. została kupiona w 2013 roku lub wcześniej, nie trzeba rozliczać. W takiej sytuacji przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku.

W przypadku nabycie nieruchomości w drodze spadku, 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości przez spadkodawcę. Ta reguła obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Wcześniej 5-letni okres liczono od końca roku, w którym nastąpiło odziedziczenia majątku.

Ponadto, osoby prowadzące działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości mogą rozliczyć w sposób szczególny i co do zasady nie muszą korzystać z PIT-39.

PIT-39 - do kiedy złożyć?

Deklaracja PIT-39 nie jest składana się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu. Ze sprzedaży nieruchomości w 2019 roku trzeba się zatem rozliczyć do 30 kwietnia 2020 roku.

Co trzeba wykazać w PIT-39?

W deklaracji PIT-39 powinny się znaleźć przychody uzyskane ze sprzedaży:

- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- prawa wieczystego użytkowania gruntów.

PIT-39 - co podlega opodatkowaniu?

Podstawą opodatkowania jest przychód, od którego odejmujemy koszty sprzedaży (np. ogłoszeń, opłat sądowych, notarialnych itp.).

Zdarza się, że cena znacznie odbiega od wartości rynkowej. Gdy nie ma na to uzasadnionej przyczyny, to przychód może określić organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Ulga mieszkaniowa - PIT-39

19-procentowego podatku można uniknąć - jeśli skorzystamy z ulgi mieszkaniowej. Według obowiązującycy od 2019 roku przepisów, w ciągu trzech lat od momentu sprzedaży nieruchomości trzeba przeznaczyć pieniądze z transakcji na inne cele mieszkaniowe.

Chodzi m.in. o:

- budowę domu lub kupno nowego mieszkania,

- spłatę kredytu hipotecznego,

- remont innego mieszkania.

Co istotne, gdy na inne cele mieszkaniowe przeznaczona zostanie część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, to tylko ta część jest zwolniona z opodatkowania.

Inne PIT-y

Do najpopularniejsze formularzy deklaracji podatkowych należą PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Formularz PIT-37 wypełniają osoby, które były zatrudnione na etacie lub wykonywały pracę na zlecenia - podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 17 proc. i 32 proc.).

Jeśli podatnik miał przychody z innych źródeł, powinien rozliczyć się na formularzu PIT-36. Chodzi o pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych, dochody małoletnich dzieci oraz w przypadku obniżenia dochodów o straty z lat ubiegłych.

Z kolei przychody opodatkowane ryczałtem rozliczamy na PIT-28, opodatkowane podatkiem liniowym - na PIT-36L, uzyskane z obrotu papierami wartościowymi - na PIT-38.

SPRAWDŹ, KIEDY OTRZYMASZ ZWROT NADPŁATY PODATKU >>>

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane