• rozwiń

173 miliony złotych na nagrody w instytucjach podległych ministrowi rolnictwa

Karczewski o zwrocie nagród do budżetu państwa Odtwórz: Karczewski o zwrocie nagród do budżetu państwa
Karczewski o zwrocie nagród do budżetu państwa "Źródło: tvn24"

Ponad 173 miliony złotych - tyle wyniosły nagrody wypłacone w 2017 roku urzędnikom zatrudnionym w spółkach i instytucjach nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informację o wysokości nagród podał minister Krzysztof Jurgiel w odpowiedzi na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej. Pytanie dotyczyło instytucji, agencji, ośrodków, instytutów, spółek i innych jednostek podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jakie nagrody?

Z odpowiedzi wynika, że najwięcej nagród rozdano w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w sumie ponad 52,1 milionów złotych (brutto). Oznacza to, że jeden pracownik otrzymał średnio ponad 4,7 tys. zł (według danych resortu rolnictwa ARiMR zatrudniała ok. 11 tys. osób).

Premie w wysokości niemal 50 mln zł podzielono pomiędzy pracowników Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego. Tutaj pracownik mógł liczyć średnio na 8 tys. zł nagrody.

Prawie 6,5 mln zł trafiło do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W samym resorcie rolnictwa w 2017 roku wypłacono nagrody w wysokości ponad 6,2 mln zł.

W 21 spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których ministerstwo wykonuje prawa z akcji lub udziałów, łączna wysokość wypłaconych nagród w 2017 roku wyniosła 27,6 mln zł. Średnia wysokość nagrody w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosła 9,1 tys. zł (według stanu na 31 grudnia 2017 roku spółki zatrudniała w sumie 3020 osób).

Minister nie podał informacji dotyczących wysokości nagród wypłaconych pracownikom 41 spółek, nad którymi nadzór pełni Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. "Szczegóły z zakresu wystąpienia przesłanek do wypłaty nagród pracownikom należą do wyłącznych kompetencji zarządu w ramach prowadzonej polityki personalnej" - czytamy w interpelacji.

Nagrody prezesów

Z dokumentu dowiadujemy się również, jakie nagrody otrzymali zarządzający poszczególnych spółek i instytucji w 2017 roku.

Prezes KRUS dostał 27,5 tys. zł, a trzej jego zastępcy - łącznie ponad 80,5 tys. zł.

Wysokie nagrody wypłacono w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Prezes, wiceprezes i członek zarządu stacji otrzymali w sumie 186 tys. zł.

Z kolei w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach konto dyrektora oraz dwóch jego zastępców zasiliło w sumie 141 tys. zł.

Po 62 tysiące złotych wypłacono dwóm członkom zarządu Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu.

W sumie szefowie poszczególnych spółek otrzymali w 2017 roku nagrody w wysokości ponad 1,7 mln zł.

Ile zarabiają prezesi?

Odpowiedź na interpelację zawiera także szczegóły dotyczące zarobków szefów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Według stanu na grudzień 2017 roku w pierwszym przypadku było to 26,4 tys. brutto miesięcznie, a w drugim - 15,4 tys. zł miesięcznie.

Z kolei według stanu na koniec grudnia 2016 prezes Agencji Rynku Rolnego zarabiał 25,7 tys. zł miesięcznie, Agencji Nieruchomości Rolnych - 21,4 tys. zł, a dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa - 25 tys. zł.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane