• rozwiń

Polska zapożycza się w chińskiej walucie. Inwestorzy rzucili się na Pandy

Polska zapożycza się w chińskiej walucie. Inwestorzy rzucili się na Pandy
Foto: Shutterstock Foto: Jako pierwszy kraj z Europy Polska przeprowadziła emisję obligacji na rynku chińskim

Polska jest pierwszym krajem Europy, który przeprowadził emisję obligacji na rynku chińskim. Sprzedane zostały 3-letnie obligacje Skarbu Państwa, nominowane w juanach. Popyt na papiery dwukrotnie przekroczył przewidywaną wartość emisji - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Po uzyskaniu niezbędnych zgód chińskiego regulatora jako pierwszy kraj z Europy Polska przeprowadziła emisję obligacji na rynku chińskim. Wyemitowano papiery o wartości nominalnej 3 mld juanów (ok. 1,7 mld euro).

- Tym samym otworzyliśmy sobie tamtejszy rynek obligacji. Emisja miała na celu przede wszystkim zwiększenie dywersyfikacji bazy inwestorskiej oraz pozyskanie środków na finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Rozliczenie transakcji nastąpi w piątek 26 sierpnia, a termin zapadalności minie dokładnie trzy lata później.

Roczna wartość obligacji wynosi 3,4 proc., jednak po przeswapowaniu na euro wynosi ona -0,173 proc. w skali roku. Transakcja swapowa, która określa zasady wzajemnych płatności została zabezpieczona, wraz z przyszłymi przepływami związanymi z zakupem i obsługą obligacji.

Boom inwestorów

Jak poinformował resort, popyt na obligacje wśród inwestorów był dwukrotnie większy, niż przewidywana wartość emisji. Obligacje skarbowe nabyli głównie inwestorzy instytucjonalni z Chin, którzy spotkali się w maju br. z przedstawicielami Ministerstwa.

Emisja obligacji została przeprowadzona na wewnętrznym chińskim rynku międzybankowym, z udziałem Bank of China i HSBC. "Inne banki mogą być zaproszone do udziału w syndykacie w trakcie procesu emisji." - informowało w połowie sierpnia polski resort finansów.

Szersza współpraca

"Mamy nadzieję, że dzięki tej emisji znacząco poszerzy się baza inwestorów zainteresowanych zakupem polskich obligacji skarbowych w różnych walutach. Na przełomie maja i czerwca odbyliśmy w Chinach szereg spotkań z inwestorami, których duże zainteresowanie polskimi obligacjami stanowiło również jedną z przesłanek do przeprowadzenia dzisiejszej emisji" - poinformował Nowak.

"Wejście Polski z obligacjami na rynek chiński to również wsparcie współpracy gospodarczej między firmami polskimi i chińskimi, współpracy, na której obu krajom zależy. Zainteresowanie eksportem do Chin wśród polskich przedsiębiorców stale się zwiększa" - dodał.

 

Inwestorzy panikują, akcje Deutsche Bank sporo tracą na wartości. Nadciąga nowy kryzys?

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane