• rozwiń

Zadłużenie Polski przekroczyło bilion złotych. "Nasz dług pozostaje pod kontrolą"

"Polacy są bogatsi, niż im się wydaje" Odtwórz: "Polacy są bogatsi, niż im się wydaje"
Foto: Resort finansów poinformował, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. EDP) wyniósł w IV kwartale 2016 r. 1 bln 6 mld 281,6 mln zł | Video: "Polacy są bogatsi, niż im się wydaje"

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych przekroczył w czwartym kwartele zeszłego roku bilion złotych - wynika z piątkowego komunikatu Ministerstwa Finansów. Wiceminister finansów Piotr Nowak zapewnia, że dług jest pod kontrolą, a wielkość gospodarki zbliża się do dwóch bilionów zł.

W piątkowym komunikacie resort finansów poinformował, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. EDP) wyniósł w IV kwartale 2016 r. 1 bln 6 mld 281,6 mln zł. Natomiast państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec IV kwartału 2016 roku wyniósł 965 mld 201,5 mln zł.

- Nasz dług pozostaje pod kontrolą. Mamy spisaną i zatwierdzoną przez rząd strategię zarządzania długiem na najbliższe lata i konsekwentnie ją realizujemy - zapewnia wiceminister finansów Piotr Nowak.

Dług w relacji do gospodarki

- W tym roku dług Skarbu Państwa w relacji do PKB zakładamy, że wyniesie 50,4 proc., a dług całego sektora finansów publicznych 52,3 proc., ale już w kolejnych latach obie kategorie długu będą się obniżać, osiągając odpowiednio 48,4 proc. PKB i 49,5 proc. w 2020 r. - poinformował.

Według niego trzeba pamiętać, że polska gospodarka stale się rozwija.

- Obecnie już zbliża się do poziomu dwóch bilionów złotych. Jesteśmy wiarygodnym partnerem m.in. na rynku obligacji, które bardzo chętnie są kupowane przez krajowych i zagranicznych inwestorów. Dlatego kwestia tego, czy dług przekroczył bilion złotych, czy jeszcze nie, jest tu drugorzędna - tłumaczy wiceminister.

- Jeśli chodzi o zadłużenie krajów, to rozmawia się o liczbach względem PKB. Nie spotkałem jeszcze profesjonalisty z branży, który by pytał o nominalną wartość długu. Są na świecie znacznie mocniejsze od nas gospodarki, jak choćby Niemcy, gdzie dług jest zdecydowanie wyższy od naszego. Zresztą, gdyby nie zabiegi związane z OFE, to kwestia biliona złotych długu pojawiłaby się już w trakcie rządów naszych poprzedników - zauważył Nowak.

Mechanizmy zapobiegające

Wiceminister dodał, że w obowiązującym w Polsce prawie zawarte są mechanizmy zapobiegające nadmiernemu narastaniu długu, począwszy od 60 proc. limitu relacji długu do PKB zapisanego w Konstytucji. Do tego dochodzą zapisane w ustawie o finansach publicznych procedury ostrożnościowe i sanacyjne związane z progami 55 proc. i 60 proc. oraz stabilizująca reguła wydatkowa.

- W naszym wspólnym interesie jest oczywiście ograniczanie długu i to staramy się robić m.in. poprzez uszczelnianie systemu podatkowego i walkę z mafiami vatowskimi, które mogły rocznie powodować straty dla budżetu nawet w wysokości 60 mld zł. Wprowadzone dotychczas, jak i planowane do wdrożenia rozwiązania uszczelniające są ważnym elementem w strategii zmniejszania długu - uważa Nowak.

Zgodnie z komunikatem państwowy dług publiczny w IV kwartale 2016 r. wzrósł o 25 mld 641,2 mln zł (o 2,7 proc.). W stosunku do końca 2015 r. dług PDP wzrósł o 87 mld 919,1 mln zł (o 10 proc.). "Relacja PDP do PKB w 2016 r. wyniosła 52,1 proc. (na podstawie wstępnego szacunku PKB opublikowanego przez GUS 28 II 2017 r.) i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 3,3 pp." - dodano w komunikacie.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane