• rozwiń
    • WIG20 2188.20 +0.70%
    • WIG30 2521.46 +0.73%
    • WIG 56753.79 +0.71%
    • sWIG80 11547.10 +0.62%
    • mWIG40 3939.78 +0.74%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Klient z zagranicy płaci lepiej niż krajowy

Klient z zagranicy płaci lepiej niż krajowy
Foto: Shutterstock Foto: Tylko 20 procent polskich przedsiębiorstw handlujących w Polsce nie ma żadnego problemu z egzekwowaniem należności od swoich klientów

Polscy eksporterzy bardzo rzadko narzekają na problemy z wyegzekwowaniem należności od zagranicznych kontrahentów, w przeciwieństwie do firm sprzedających towary i usługi w Polsce - wynika z badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" realizowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Niemal dwie trzecie ankietowanych eksporterów (64,1 proc.) odpowiedziało, że w ich przedsiębiorstwie nie występują problemy z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów pochodzących z zagranicy. Co trzecia firma sygnalizuje, że problem ten istnieje, aczkolwiek według większości z nich, jego skala utrzymuje się na stałym poziomie.

Mała firma, mały problem

- Tylko 20 procent polskich przedsiębiorstw handlujących w Polsce nie ma żadnego problemu z egzekwowaniem należności od swoich klientów. W przypadku zagranicznych kontrahentów odsetek ten jest ponad 3-krotnie wyższy. Z jednej strony jest to wynik znacznie większej liczby transakcji zawieranych z krajowymi podmiotami. Z drugiej jednak, dane te sugerują wyraźnie większą rzetelność płatniczą zagranicznych przedsiębiorców - wyjaśnia Maciej Ameljan, wiceprezes Rzetelnej Firmy.

Co ciekawe, brak problemów z terminową zapłatą przez zagranicznych klientów najczęściej deklarują mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 9 osób, które w handlu krajowym są z kolei najbardziej narażone na zatory płatnicze. W eksporcie odwrotnie - im większa działalność, tym problemy są częstsze.

- Małe firmy najczęściej współpracują z niewielką liczbą zagranicznych kontrahentów, starannie ich dobierają i mocno pilnują każdej transakcji. Wraz z wielkością firmy rośnie również liczba partnerów, w tym również tych nierzetelnych - tłumaczy Maciej Ameljan.

Bez wpływu na wyniki

Z najnowszej edycji badania wynika także, że problem nieterminowych płatności przez zagranicznych kontrahentów znacząco nie wpływa na wyniki finansowe polskich eksporterów. Aż ośmiu na dziesięciu z nich deklaruje bowiem, że nieuregulowane w terminie należności pochodzące z eksportu wynoszą mniej niż 10 procent wartości wszystkich faktur wystawionych zagranicznym kontrahentom.

Średni odsetek przeterminowanych należności eksportowych to zaledwie 6,6 procent wartości faktur wystawionych w handlu zagranicznym. Ponownie w najlepszej sytuacji są firmy mikro (do 9 pracowników) i małe (10-49 zatrudnionych osób), gdzie wskaźnik ten wynosi odpowiednio 6,4 oraz 4,3 procent. W przypadku średnich (50-249 osób) i dużych (powyżej 249 pracowników) odsetek ten sięga już odpowiednio 10,2 oraz 9 procent.

Dla porównania, w przypadku transakcji zawieranych w kraju odsetek wszystkich nieuregulowanych w terminie płatności wynosi około 21,5 procent wartości wystawianych faktur.

Ta dysproporcja potwierdza tezę o większej uczciwości płatniczej zagranicznych kontrahentów. Gdyby odsetek wszystkich przeterminowanych należności spadł do poziomu, który obserwujemy w przypadku należności eksportowych, problem zatorów płatniczych byłby zdecydowanie mniej uciążliwy dla polskiej gospodarki - podsumowuje wiceprezes Rzetelnej Firmy.

Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Powyższe wyniki pochodzą z najnowszej edycji raportu, dotyczącego czwartego kwartału 2015 roku.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane