• rozwiń
    • WIG20 2188.20 +0.70%
    • WIG30 2521.46 +0.73%
    • WIG 56753.79 +0.71%
    • sWIG80 11547.10 +0.62%
    • mWIG40 3939.78 +0.74%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Temat: Gospodarka wg PiS

Pieniądze do budżetu płyną szerokim strumieniem

Pieniądze do budżetu płyną szerokim strumieniem

Dochody budżetu państwa od stycznia do czerwca były wyższe niż o 10,6 proc. w porównaniu do ubiegłego roku - podał w Główny Urząd Statystyczny. GUS wyliczył, że deficyt wyniósł 18 mld 683,9 mln zł.

W okresie styczeń-czerwiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 151 mld 610,8 mln zł. Po sześciu miesiącach stanowi to  48,3 proc. kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016 r. Wydatki budżetu zamknęły się kwotę 170 mld 294,7 mln zł, co stanowi 46,2 proc. budżetu na 2016 r.

Według GUS, deficyt ukształtował się na poziomie 18 mld 683,9 mln zł, czyli 34,1 proc. rocznego planu.

Dochody zrealizowane w okresie styczeń-czerwiec br. były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku o 10,6 proc. Wpływy z podatków pośrednich wyniosły 94 mld 256,6 mln zł, w tym z podatku akcyzowego 31 mld 98,2 mln zł. Ich udział w łącznej kwocie dochodów wyniósł odpowiednio: 62,2 proc. i 20,5 proc..

O wydatkach

Wydatki poniesione w okresie styczeń-czerwiec br. były o 4,4 proc. większe niż przed rokiem. Wypłaty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 31 mld 173,6 mln zł, tj. wzrosły o 3,3 proc. i stanowiły 18,3 proc. wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa stanowiły 8 proc. wydatków ogółem.

 

Zobacz materiał "Faktów" TVN o budżecie na 2016 rok (30.01.2016):

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane