• rozwiń

Temat: Poradnik tvn24bis.pl

Fakty o faktoringu. Co to jest i komu się opłaca?

Pakiet dla przedsiębiorców - miliard złotych na wsparcie inwestorów Odtwórz: Pakiet dla przedsiębiorców - miliard złotych na wsparcie inwestorów
Pakiet dla przedsiębiorców - miliard złotych na wsparcie inwestorów "Źródło: tvn24"

Faktoring to usługa, z której coraz częściej korzystają firmy nad Wisłą. Co to jest? Komu się opłaca i kiedy się przydaje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Faktoring - co to jest?

Faktoring to skupowanie należności przedsiębiorstwa. Przy czym, chodzi tu o takie należności, których termin zapłaty jeszcze nie upłynął.

Faktoring to też finansowanie działalności oraz zabezpieczenie przed nieterminowymi płatnościami. Pomaga uniknąć utraty płynności finansowej. Dzieje się tak, gdyż przedsiębiorca szybko i łatwo ma dostęp do pieniędzy należnych za wcześniejsze transakcje handlowe - np. za świadczone usługi czy sprzedane towary.

Kto bierze udział w faktoringu?

Trzy podmioty są uczestnikami faktoringu:

Faktorant - korzysta z faktoringu, czyli chce otrzymać zapłatę przed upływem terminu zapłaty przed terminem płatności faktury,

Dłużnik - odbiorca usługi, który ma zapłacić za usługę lub towar,

Faktor - firma windykacyjna, która wykupuje przedterminowe wierzytelności od faktoranta.

Faktoring - ile to kosztuje?

Faktor pobiera opłatę za świadczoną usługę. Na jej koszt na ogół składają się:

- prowizja - na ogół jest to kilka procent od wartości brutto z faktury,

- odsetki od wierzytelności,

- opłata od przypomnień i wezwań dłużnika do terminowej zapłaty.

Koszt usługi faktoringowej zależy też od ryzyka, które ponosi faktor.

Faktoring a wypłacalność

Są różne rodzaje i działy faktoringu. Jednym ze sposobem, w jaki można go podzielić jest ze względu na wypłacalność dłużnika. Możemy wtedy wyróżnić:

Faktoring pełny lub właściwy - faktor wykupuje wierzytelność od faktoranta, bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika oraz sam egzekwuje należność. To zdecydowanie najdroższa forma faktoringu.

Faktoring niepełny lub niewłaściwy - faktor wykupuje wierzytelność, ale nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności - gdy dłużnik nie spłaci długu, to obowiązek wyegzekwowania go spoczywa na faktorancie.

Faktoring mieszany - faktor wykupuje wierzytelność, ale ryzyko niewypłacalności jest tylko do pewnej kwoty - jeśli dłużnik się nie wypłaci, to faktor pokrywa należności tylko do określonej wysokości.

Faktoring a zawiadomienie

Faktoring otwarty - jedna ze stron umowy faktoringowej niezwłocznie informuje dłużnika, by zapłacił wierzytelność na konto faktora.

Faktoring półotwarty - dłużnik otrzymuje zawiadomienie o umowie faktoringowej w momencie wezwania do zapłaty.

Faktoring tajny - dłużnik nie otrzymuje informacji o zawarciu umowy faktoringowej, a po uregulowaniu wierzytelności faktorant przekazuje środki faktorowi.

Faktoring a zapłata

Faktoring dyskontowy polega na tym, że faktor przejmuje wierzytelność w momencie zawarcia umowy i nie ma znaczenia, kiedy dłużnik zapłaci.

Faktoring zaliczkowy ma miejsce, gdy faktor wypłaca zaliczkę na poczet wierzytelności, a pozostałą kwotę faktorant dostaje po zapłacie przez dłużnika.

Faktoring wymagalnościowy jest, gdy faktorant otrzymuje zapłatę za sprzedaną wierzytelność po tym, jak dłużnik zapłaci należności.

Wady i zalety faktoringu

Jeśli chodzi o zalety faktoringu, to warto wymienić to, że pozwala na uzyskanie płynności finansowej, zwłaszcza przy długoterminowych kredytach kupieckich. Ponadto, zmniejsza ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika i w zasadzie nie jest potrzebna zdolność kredytowa.

Wadą faktoringu jest to, że nie opłaca się przy niskich marżach. Rzadko jest też oferowany mikrofirmom. Minusem jest też to, że w razie niewypłacalności dłużnika, przy niskich obrotach faktoring niepełny może być niewygodnym kredytem.

W zasadzie faktoring nie powinien finansować transakcji jednorazowych - z tej usługi powinny korzystać firmy stale współpracujące z odbiorcami i mające wiele rynków zbytu, np. przedsiębiorstwa handlowe czy produkcyjne. By uzyskać większą płynność finansową z usług firm faktoringowych korzystają firmy, które charakteryzują się sprzedażą sezonową.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane