• rozwiń

Fiskus ujawni dane największych podatników. Poznany, ile danin płacą korporacje

Wyciekło zeznanie podatkowe Trumpa Odtwórz: Wyciekło zeznanie podatkowe Trumpa
Foto: sxc.hu | Video: TVN24 BiS Foto: Podawane do publicznej wiadomości będą dane 1 proc. podatników CIT wykazujących najwyższe przychody | Video: Wyciekło zeznanie podatkowe Trumpa

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkiem której ujawniane będą dane podatkowe największych płatników CIT w Polsce - wynika wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Obecnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Według propozycji, podawane do publicznej wiadomości będą dane 1 proc. podatników CIT wykazujących najwyższe przychody.

Dostęp do informacji

W uzasadnieniu powołano się na społeczną odpowiedzialność biznesu, jako "korporacyjnego obywatela".

"Aby wzmocnić tę wartość i świadomość biznesu w zakresie jego odpowiedzialności społecznej, konieczne jest publikowanie określonych danych podatkowych" - czytamy w uzasadnieniu.

Udostępnienie informacji umożliwi społeczną kontrolę nad zachowaniem podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz ułatwi pracę organizacjom pozarządowym typu "watch dog", które zyskają dostęp do danych i materiały do analiz.

"Rozwiązanie to podyktowane jest troską o interes społeczny i gospodarczy państwa" - napisano.

Zeznania podatkowe

Istotą zmian jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość publikowania informacji z podstawowymi danymi z zeznania podatkowego.

Chodzi np. o przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania i należny podatek, a także dane identyfikacyjne podatnika wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który informacja jest publikowana.

Informacja taka będzie mogła wskazywać także wysokość efektywnej stopy podatkowej danego podatnika, obliczonej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok podatkowy.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane