• rozwiń

Euro straszy Polaków. Duże obawy przed zmianą waluty

Morawiecki: dziś nie dyskutujemy o przystąpieniu do strefy euro Odtwórz: Morawiecki: dziś nie dyskutujemy o przystąpieniu do strefy euro
Morawiecki: dziś nie dyskutujemy o przystąpieniu do strefy euro "Źródło: tvn24"

Blisko 50 procent Polaków uważa, że przyjęcie przez Polskę waluty euro będzie czymś złym, a 14 procent jest przeciwnego zdania - wynika z badania Kantar Public. Z kolei 20 procent respondentów uważa, że zmiana waluty nie byłaby ani czymś dobrym, ani złym.

Kantar opublikował w piątek badanie z którego wynika, że przekonanie o tym, iż wprowadzenie w Polsce euro byłoby czymś złym, częściej deklarują osoby o poglądach prawicowych (58 procent wskazań), potencjalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości (62 procent), osoby powyżej 50. roku życia oraz ci, którzy bardzo interesują się polityką (59 procent).

Pozytywnie - jak wynika z badania - taką zmianę częściej oceniają wyborcy Platformy Obywatelskiej (30 procent), Nowoczesnej (29 procent), a także te z wykształceniem wyższym (25 procent) oraz o poglądach lewicowych (26 procent).

Wpływ na gospodarstwa domowe

Przeważają opinie, że wpływ wprowadzenia euro na sytuację polskich gospodarstw domowych będzie negatywny. Ponad połowa, bo 57 procent respondentów uważa, że wejście Polski do strefy euro wpłynie niekorzystnie na sytuację ich gospodarstw domowych. Przeciwnego zdania jest 12 procent tych, którzy spodziewają się pozytywnych zmian.

Ponadto 10 procent badanych uważa, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na sytuację jego gospodarstwa domowego, a 21 procent nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Prawie połowa społeczeństwa (49 procent) jest przekonana, że przystąpienie Polski do strefy euro będzie miało niekorzystny wpływ na gospodarkę. 17 procent badanych uważa, że wpływ ten będzie korzystny, a 8 procent respondentów ocenia, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na polską gospodarkę. Co czwarty ankietowany (26 procent) nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Prawie połowa Polaków (47 procent) uważa, że przystąpienie do strefy euro będzie niekorzystne dla ich poczucia tożsamości narodowej. Blisko 20 procent sądzi, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na ich tożsamość narodową, a 11 procent oceniło, że wpływ ten będzie korzystny. 23 procent pytanych nie ma opinii na ten temat.

8 procent respondentów uważa, że Polska powinna przyjąć euro w ciągu najbliższych 5 lat, 10 procent jest zdania, że miałoby to być za około 6-10 lat, a 15 procent chciałoby przyjęcia tej waluty za więcej niż 10 lat. Przeciwnych przyjęciu euro kiedykolwiek jest 47 procent ankietowanych.

O badaniu

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 1-6 grudnia 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1059 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane