• rozwiń

Temat: Rząd PiS

Pomoc nie tylko dla frankowiczów już jest. Skorzystało z niej niewielu

Pomoc nie tylko dla frankowiczów już jest. Skorzystało z niej niewielu

Siedem milionów złotych wypłacono, jak dotąd z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Powędrowały one do kredytobiorców w najtrudniejszej sytuacji finansowej - poinformował tvn24bis.pl Bank Gospodarstwa Krajowego. Banki zarejestrowały dotychczas 316 umów z kredytobiorcami.

Pomoc kredytobiorcom w najtrudniejszej sytuacji, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, odbywa się na podstawie ustawy z października 2015 roku, która weszła w życie 19 lutego br. Pieniądze służą jako zwrotna pomoc osobom mającym problem z obsługą kredytów mieszkaniowych.

Jak poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, banki zarejestrowały dotychczas 316 umów z kredytobiorcami, a łączna kwota przyznanego wsparcia wynosi 7 mln zł.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 31 grudnia 2018 roku.

Dla kogo

We wtorek Kancelaria Prezydenta przedstawiła założenia do ustawy frankowej. Do jej wejścia w życie jeszcze jednak daleka droga.

Dlatego ustawa o funduszu wsparcia jest jak dotąd jedyną uchwaloną ustawą, która stwarza możliwość pomocy dla posiadaczy walutowych kredytów hipotecznych.

Co najważniejsze, pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców adresowana jest do wszystkich kredytobiorców, zarówno złotowych, jak i walutowych. W myśl ustawy kredytobiorcy w trudnej sytuacji mogą otrzymywać pomoc do 1,5 tys. zł miesięcznie, maksymalnie przez 18 miesięcy.

Do pomocy uprawnione są osoby, które straciły pracę, są zadłużone oraz te, w przypadku których wysokość raty przekracza 60 proc. dochodów ich gospodarstwa domowego. Z ustawy mogą skorzystać kredytobiorcy spełniający warunki "otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej".

Dodatkowo należy spełniać szereg innych kryteriów. Wsparcie otrzymają osoby, które:
- utraciły pracę w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
- współkredytobiorca nie może już korzystać z takiego wsparcia,
- umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
- za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Wsparcie nie zostanie udzielone, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
- jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,
- jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


Pomoc dla kredytobiorców nie jest oprocentowana, zwrot ma następować po dwóch latach i może zostać rozłożony na osiem lat.

Budżet funduszu

Środki zgromadzone w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ze składek banków to 600 mln zł.

316,8 mln zł (53 proc.) zapłaciły banki z zagranicznym inwestorem strategicznym, a 283,2 mln zł (47 proc.) banki z krajowym inwestorem strategicznym. Wysokość opłaty uzależniona była od kwoty nieobsługiwanych terminowo kredytów mieszkaniowych, których opóźnienie przekracza 90 dni, znajdujących się w portfelu danego banku.

ZOBACZ WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY

 

Zobacz materiał "Faktów" TVN o najnowszej propozycji dla frankowiczów (02.08.2016):

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane