• rozwiń

Za tydzień mogą zablokować twoje konto. Sprawdź, czy musisz złożyć ważne oświadczenie

Za tydzień mogą zablokować twoje konto. Sprawdź, czy musisz złożyć ważne oświadczenie
Foto: Shutterstock Foto: FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to efekt umowy zawartej między polskim i amerykańskim rządem

Za niewiele ponad tydzień - 1 grudnia - mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA. Chodzi o oświadczenia FATCA, dzięki któremu władze Stanów Zjednoczonych chcą się dowiedzieć, kto w naszym kraju ukrywa swoje dochody przed amerykańskim fiskusem. Uważnie przejrzyj korespondencję z bankiem i sprawdź, czy dostałeś wezwanie - niezłożenie oświadczenia może bowiem grozić zablokowaniem konta.

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA. SZEŚĆ FAKTÓW O FATCA

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to efekt umowy zawartej między polskim i amerykańskim rządem. Nakłada na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe, w tym polskie banki, obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym określonych informacji o rachunkach prowadzonych dla podatników USA.

Mogą zablokować konto

Obowiązek złożenie oświadczenia dotyczy niektórych klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń.

W przypadku otrzymania pisma od instytucji finansowej lub informacji w systemie bankowości elektronicznej, wzywających do złożenia oświadczenia FATCA, powinniśmy złożyć oświadczenie nie później niż do 1 grudnia 2016 r. - przypomina KNF

Jeśli zaniedbamy ten obowiązek, w ciągu trzech dni nasz rachunek może zostać zablokowany.

"W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry klienta zostaną odblokowane" - przestrzega KNF.

Komisja przypomina, że złożenie przez klienta fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną, a "w przypadku zmiany swojego statusu podatkowego w USA, klient ma obowiązek aktualizacji oświadczenia".

W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków.

KNF

Kto składa oświadczenie?

Oświadczenia FATCA składają klienci, którzy zawarli umowy z instytucjami finansowymi w następujących okresach:

- do dnia 30 czerwca 2014 r. – weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe, które mogą wystąpić do klienta o przedstawienie oświadczenia lub dokumentów pozwalających potwierdzić status podatkowy klienta.

- od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. – jest obowiązek złożenia oświadczenia FATCA przez klienta, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów; obowiązek nie dotyczy osób fizycznych – posiadaczy rachunków, których suma sald na 1 grudnia 2015 r. nie przekraczała 50 tys. USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

- od 1 grudnia 2015 r. – oświadczenie powinno zostać odebrane od klienta w toku procedury zawierania z nim umowy.

Co z jednolitym podatkiem? (16.11.2016):


Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane