• rozwiń

Specustawa ma przyspieszyć budowę mieszkań

Specustawa ma przyspieszyć budowę mieszkań
Foto: Shutterstock Foto: Specustawa przyspieszy procesy inwestycyjne budowy mieszkań

Przyspieszenie budowy mieszkań dla rodzin o średnich dochodach - taki ma być skutek zaprezentowanego w środę poselskiego projektu tzw. specustawy o wspieraniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji towarzyszących.

Specustawa reguluje przede wszystkim przyspieszony tryb podejmowania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji, gdy przeznaczenie gruntu według studium lub planu zagospodarowania przestrzennego jest inne niż mieszkaniowe.

Szybsze procedury

Chodzi przede wszystkim o przyspieszenie procedur związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, uzyskaniem decyzji środowiskowych, a także pozwoleń wodno-prawnych.

Jak mówił na konferencji prasowej wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak, obecnie procedury są na tyle skomplikowane i czasochłonne, że ten proces zajmuje dużo czasu - czasem nawet lata. Celem specustawy jest skrócenie tego czasu. - Mówimy o rozwiązaniach, które trwają pojedyncze miesiące - dodał.

Stasiak zaznaczył, że specustawa narzuca także "bardzo rygorystyczny tryb szybkiego postępowania, z pewnymi sankcjami karnymi za opieszałość, jeżeli by taka miała miejsce".

Zdaniem wiceprezesa BGKN ustawa może się przyczynić do powstania "bardzo wielu, nawet dziesiątek tysięcy mieszkań". Tłumaczył, że w Polsce jest wiele terenów postindustrialnych, których plany zagospodarowania przestrzennego utrwalają dotychczasowe użytkowanie tych gruntów.

- Grunty te de facto leżą odłogiem, są niewykorzystane, a mogą stanowić bardzo dobrą lokalizację nowych inwestycji mieszkaniowych - zauważył Stasiak. Jako przykład podał Odolany w Warszawie oraz "Wolne Tory" w Poznaniu. Dodał, że ustawa ta pomoże nie tylko dużym, ale także mniejszym gminom i samorządom.

Prawo weta

Stasiak podkreślił, że ustawa daje samorządom "prawo weta". - Wszystko odbywa się na szybkiej ścieżce, ale z poszanowaniem prawa samorządu do decydowania o przeznaczeniu tego gruntu - wyjaśnił.

Wśród najważniejszych propozycji zawartych w projekcie są regulacje, które zapewnią dostępność terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ustawa umożliwi szybką zmianę przeznaczenia gruntu, co sprawi, że inwestycje będą mogły być realizowane niezależnie od ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i województwa. Obecnie, nawet w sytuacji kiedy gmina i inwestor są zgodni co do nowego przeznaczenia, formalności związane ze zmianą planu nie pozwalają na szybkie rozpoczęcie inwestycji.

Finanse nie ucierpią

Projektowana ustawa ma umożliwić efektywne użycie niewykorzystanych dziś gruntów pochodzących z szeroko rozumianego sektora publicznego, czyli gmin, powiatów, województw czy skarbu państwa. Zgodnie z jej zapisami rozporządzanie własnością lub użytkowaniem wieczystym nieruchomości będzie mogło nastąpić w drodze bezprzetargowej tylko w sytuacji, gdy dokonywane jest według wartości rynkowej oraz w związku z realizacją programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem, w tym również związanego z uprawnieniem do nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości.

Ponadto znosi ograniczenia w dysponowaniu zasobami własności rolnych skarbu państwa.

Poselski projekt tak zwanej specustawy o wspieraniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji towarzyszących, który powstał przy współpracy z BGKN, ma zostać złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu. Inicjatorami są posłowie Prawa i Sprawiedliwości Artur Soboń oraz Wojciech Murdzek. Twórcy liczą, że zostanie on przyjęty przed wakacjami.

Michał Krajkowski o programie Mieszkanie dla Młodych:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane