• rozwiń

Będą zmiany w prawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki o programie Mieszkanie plus Odtwórz: Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki o programie Mieszkanie plus
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki o programie Mieszkanie plus "Źródło: tvn24"

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, która ma pozwolić spółdzielniom na uczestnictwo w programie Mieszkanie plus. Projekt przewiduje ważne zmiany dla członków spółdzielni, np. wyłącza spod egzekucji opłaty za media takie jak prąd, woda i gaz.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego częścią jest program Mieszkanie plus.

Spółdzielnie lokatorskie

Projekt "eliminuje bariery w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Przy podejmowaniu nowych inwestycji spółdzielnie będą mogły określić termin, po upływie którego możliwe będzie przeniesienie własności lokalu" - informował w połowie maja rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś. To spowoduje, że spółdzielnie będą mogły brać udział w programie Mieszkanie plus.

Huptyś zaznaczył, że "projekt dostosowuje przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, m.in. umożliwia wykup tzw. dawnych lokali zakładowych".

- Najemcy mieszkań przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli nabyć na własność takie lokale po spłaceniu nakładów koniecznych i użytecznych poniesionych przez spółdzielnie - wskazał.

Projekt przewiduje przyznanie członkostwa w spółdzielni "wyłącznie osobom związanym węzłem prawnym ze spółdzielnią - tzn. posiadającym prawo do lokalu lub ekspektatywę tego prawa" - wyjaśnia rzecznik. Dodał, że "wprowadzi on zasady waloryzacji wkładu mieszkaniowego w sytuacji, gdy po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest możliwe przeprowadzenie przetargu na jego zbycie".

Wprowadza także "zasady rozliczania wpływów i wydatków funduszu remontowego przez spółdzielnię z właścicielami lokali wchodzącymi w skład nieruchomości, na której powstała wspólnota mieszkaniowa".

Egzekucja opłat

Projekt przewiduje także zapewnienie członkom spółdzielni możliwości uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika - jeden pełnomocnik może reprezentować jednego członka". Uchwała Walnego Zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie ogólna liczba członków biorących udział w głosowaniu nad tą uchwałą".

Dodał, że projekt "wyłącza spod egzekucji opłaty za media (np. prąd, woda, gaz), wnoszone przez osoby zamieszkujące w zasobach spółdzielni mieszkaniowej". Szymon Huptyś podkreślił, że "obecnie opłaty te podlegają egzekucji, co skutkuje powstaniem zaległości płatniczych wobec dostawców mediów".

Uprawnienia ministra

Nowela także eliminuje możliwość lustrowania spółdzielni mieszkaniowej przez prezesów i modyfikuje uprawnienia ministra wobec spółdzielni mieszkaniowych. Minister, aby przeprowadzić ocenę czy spółdzielnia działa zgodnie z prawem, będzie mógł żądać przedstawienia przez nią dokumentów.
Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (jeden artykuł zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od publikacji).

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane