• rozwiń

Polacy rzucili się na mieszkania. Sprawdź, gdzie rosną ceny

Polacy rzucili się na mieszkania. Sprawdź, gdzie rosną ceny
Foto: Shutterstock Foto: Z najnowszego raportu banku centralnego wynika, że w czwartym kwartale 2016 roku odnotowano wysoki popyt na nowe nieruchomości

W czwartym kwartale 2016 roku odnotowano wysoki popyt na nowe nieruchomości i wysoką podaż na największych rynkach - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego na temat rynku nieruchomości w Polsce. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, zaś finansowanie transakcji odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych klientów.

"Na rynku nieruchomości mieszkaniowych utrzymuje się faza bardzo wysokiej aktywności (...). Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym" - czytamy w raporcie. Bank centralny potwierdził, że utrzymuje się wysokie zainteresowanie zakupem mieszkań.

Wysokie zainteresowanie

Powodem dużego zainteresowania zakupem lokali jest między innymi wysoka, krótkookresowa opłacalność inwestycji.

"Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztu obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu" - wyjaśniają autorzy raportu.

Ceny na rynku pierwotnym

Według autorów opracowania, średnie ceny ofertowe metra kwadratowego w IV kwartale 2016 roku wzrosły na rynkach nowych mieszkań sześciu polskich miast: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław. Natomiast w 10 miastach: Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Zielonej Górze były stabilne.

W Gdańsku i Gdyni na rynku pierwotnym zanotowany wzrost średnich cen transakcyjnych był związany z dużym zainteresowaniem klientów kupnem mieszkań oraz niedostateczną liczbą oferowanych do sprzedaży lokali - napisano w raporcie.

Autorzy analizy podkreślili, że zjawisko wyższych średnich cen transakcyjnych mkw. mieszkań w stosunku do cen ofertowych na rynku pierwotnym w Warszawie wynika z oferowania dużej liczby tańszych mieszkań w słabszej lokalizacji oraz sprzedaży większej liczby droższych mieszkań w lepszej lokalizacji, "a nie z mocniejszej pozycji rynkowej deweloperów".

Rynek wtórny

Stabilne w omawianym okresie były również średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkań na rynkach używanych lokali w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu.

We wszystkich analizowanych grupach miast ceny na rynku pierwotnym były wyższe niż na rynku wtórnym.

W Gdańsku za nowe mieszkanie klienci płacili 6,48 tys. zł za mkw. a za używane - 5,6 tys. zł za mkw., w Krakowie (odpowiednio) - 6,47 tys. zł za mkw. i 6,47 tys. zł, w Łodzi - 4,85 tys. zł za mkw. i 3,42 tys. zł, a w Warszawie - 7,68 tys. zł za mkw. i 7,23 tys. zł.

Średnie stawki najmu metra kwadratowego mieszkań (ofertowe i transakcyjne) miastach: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław ustabilizowały się w omawianym kwartale - czytamy w raporcie.

Stawki najmu wzrosły natomiast w Warszawie, co wynikało, jak zauważyli autorzy, z rosnącego udziału lokali wybudowanych po 2002 roku, których koszt najmu w przeliczeniu na metr kwadratowy był najwyższy.

 

Jak dobrze sprzedać mieszkanie? Zobacz rozmowę z agentami nieruchomości (21.09.2016):

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane