• rozwiń

Temat: Mieszkanie plus

PKP ma kolejne działki dla Mieszkania plus. Wytypowano 138 nieruchomości

Jak wyglądają pierwsze Mieszkania plus? Odtwórz: Jak wyglądają pierwsze Mieszkania plus?
Jak wyglądają pierwsze Mieszkania plus? "Źródło: tvn24"

Na potrzeby Mieszkania plus wytypowaliśmy kolejne 138 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 118 hektarów - powiedział rzecznik prasowy PKP SA Michał Stilger. Kolejowa spółka już wcześniej przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości dane o 238 nieruchomościach o powierzchni blisko 600 hektarów.

Na podstawie ustawy o KZN powstał tak zwany bank ziemi, który odpowiada za zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa. Grunty, które wchodzą do KZN, mogą zostać przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

- W związku z podpisanym 7 listopada listem intencyjnym pomiędzy PKP SA, Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz ministrem infrastruktury przekazano do KZN oraz Ministerstwa Infrastruktury dwa wykazy, obejmujące łącznie 238 nieruchomości o powierzchni blisko 600 hektarów i szacunkowej wartości około 1,3 miliarda złotych - poinformował Stilger.

- Nieruchomości te zostały wytypowane w wyniku analizy posiadanego przez PKP SA portfela nieruchomości w miastach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, także w dużych ośrodkach takich jak Kraków, Gdańsk, czy Szczecin - dodał rzecznik.

Jak zaznaczył Stilger, "aktualnie trwa analiza nieruchomości PKP SA, zlokalizowanych w pozostałych miastach, które mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne". - Do 27 kwietnia z puli 711 miast liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców przeanalizowano 590 miast i wstępnie wytypowano 138 nieruchomości o powierzchni wynoszącej ponad 118 hektarów - podał rzecznik.

Dodał, że do 30 czerwca analiza zostanie zakończona i powstanie kolejny wykaz nieruchomości.

"Z obecnie dostępnego wykazu gruntów widać, że są to bardzo zróżnicowane lokalizacje, od atrakcyjnych w centrach miast, jak na przykład na warszawskiej Pradze, po tereny na obrzeżach, jak w przypadku gdańskiej Niwki" - zauważył dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka.

Grunty na potrzeby Mieszkania plus

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września ubiegłego roku.

Zgodnie z nią gromadzone są dane na temat gruntów Skarbu Państwa, które mogą zostać wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. Przekazanie danych nie oznacza automatycznego przejęcia nieruchomości. Urzędnicy KZN po zebraniu danych będą wybierali grunty, nadające się do wykorzystania na potrzeby programu Mieszkanie plus.

Dane o nieruchomościach do KZN przekazały, obok PKP SA, także między innymi Lasy Państwowe, Agencja Mienia Wojskowego czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do Krajowego Zasobu Nieruchomości trafiły także wykazy z gmin.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane