• rozwiń

Ostatnia deska ratunku dla kredytobiorców. Resort szykuje zmiany w funduszu

Eksperci o programie Mieszkanie plus Odtwórz: Eksperci o programie Mieszkanie plus
Eksperci o programie Mieszkanie plus "Źródło: TVN24 BiS"

Minister rozwoju i finansów szykuje zmiany w działaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i chce między innymi zmiany zasilania funduszy - podał wiceminister Leszek Skiba w odpowiedzi na poselska interpelację.

"Ponadto KSF (Komitet Stabilności Finansowej- PAP) rekomendował również ministrowi rozwoju i finansów wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania, istniejącego od 2015 roku, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zmiany powinny prowadzić do większego wykorzystania środków funduszu na wsparcie kredytobiorców (zarówno walutowych, jak i złotowych) w trudnej sytuacji finansowej. Ponadto, środki funduszu mogłyby być wykorzystane na inne formy wspierania procesu dobrowolnej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Aktualnie wyżej wymienione rekomendacje są przedmiotem analiz w Ministerstwie Finansów jak i dyskusji grupy roboczej do spraw kredytów walutowych w ramach KSF" - napisano.

Wsparcie dla kredytobiorców

Resort podaje, że w związku z powyższymi rekomendacjami zostaną znowelizowane przepisy ustawy z 16 listopada 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

"Należy wskazać, iż na obecnym etapie, uwzględniając m.in. doświadczenia płynące z funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w tym informacje w zakresie wykorzystania środków Funduszu przedstawione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zdiagnozowano potrzebę częściowego rozszerzenia oraz przeformułowania kryteriów przyznawania wsparcia kredytobiorcom w taki sposób, aby dostosować te kryteria do aktualnej sytuacji finansowej i osobistej kredytobiorców oraz panujących warunków rynkowych" - napisano.

Jakie rozwiązanie?

Resort podaje, że różne warianty w zakresie wspierania kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej są obecnie brane pod uwagę i dyskutowane w ramach grupy roboczej do spraw kredytów walutowych w ramach Komitetu Stabilności Finansowej.

Poszczególni członkowie grupy przedstawiają propozycje rozwiązań w tym zakresie i grupa robocza w niedalekiej przyszłości wypracuje założenia do zmian, które Ministerstwo Finansów uwzględni w trakcie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji.

"W tym kontekście warto wskazać, iż analizowane są m.in. kwestie związane ze zmianą okresu spłaty udzielonego wsparcia oraz limitu, do wysokości którego wsparcie jest przyznawane. Ministerstwo Finansów pracuje również nad rozwiązaniami, które ukierunkowane byłyby na wsparcie procesu restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych. Analizowany jest również obecny mechanizm zasilania Funduszu. Należy bowiem podkreślić, iż mechanizm ten musi być w pełni spójny z zasadami i wysokością przyznawanego wsparcia" - napisał Skiba.

"W innym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której środki Funduszu nie wystarczyłyby na realizację pomocy przewidzianej w ustawie. Wydaje się również, iż ustawa nowelizująca powinna uwzględniać także kwestie związane z nałożeniem obowiązków informacyjnych na kredytodawców w zakresie przekazywania informacji kredytobiorcom o możliwym wsparciu wynikającym z ustawy. Rozwiązania w tym zakresie również są rozważane" - dodał.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane