• rozwiń

Temat: Motoryzacja

Wyższe kary dla piratów drogowych. "Wymiar sprawiedliwości nie będzie bezradny"

Dostajesz mandaty? Twoja stawka OC wzrośnie Odtwórz: Dostajesz mandaty? Twoja stawka OC wzrośnie
Foto: tvn24 | Video: TVN Turbo Foto: Posłowie zgodzili się na zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym | Video: Dostajesz mandaty? Twoja stawka OC wzrośnie

Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym, między innymi podniesienie dolnej granicy więzienia za spowodowanie wypadku z 9 miesięcy do 2 lat - przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, którą przyjął Sejm. "Dotychczasowe przepisy nie pozwalają na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych, a czasem stanowią wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki" - podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości.

Za zmianami głosowało 239 posłów, przeciw było 39, zaś 161 osób wstrzymało się od głosu.

"Uchwalona przez Sejm ustawa pozwoli na sprawne i zdecydowane działanie państwa, gdy dochodzi do przestępstw i groźnych wykroczeń spowodowanych przez pijanych kierowców i piratów drogowych. Wymiar sprawiedliwości nie będzie bezradny wobec tych, którzy drwią z prawa i stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach" - podkreśla w piątkowym komunikacie resort sprawiedliwości.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Jakie zmiany

Według nowelizacji kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafiałby do więzienia minimum na 2 lata (obecnie jest to co najmniej 9 miesięcy). Kara nie będzie mogła być zawieszana.

W 2015 roku na 112 wyroków skazujących, 26 sprawcom wymierzono kary w zawieszeniu, w 2014 roku było 38 zawieszeń na 151 wyroków, a w 2013 roku - 93 na 252 wyroki.

Świadoma ucieczka przed pościgiem policji będzie przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to wykroczeniem, za które grozi grzywna i kara do 30 dni aresztu). Skazując za to kierowcę, sąd będzie orzekał wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W 2015 roku ucieczek przed policją było ponad 2,6 tys.

Kierowcy z zakazem

Kierowca, który prowadziłby pojazd mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafi do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Kierowca, który prowadziłby pojazd mimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma zaś sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obecnie taki zakaz jest stosowany - według MS - bardzo rzadko. W 2015 r. spośród prawie 1,4 tys. osób skazanych za jazdę bez uprawnień, odebranych administracyjnie, zaledwie wobec czterech orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Wykroczenia w komunikacji mają się przedawniać po trzech latach od chwili popełnienia czynu, a nie - jak obecnie - po dwóch. Rząd uzasadnia to zbyt wieloma sprawami, które dziś się przedawniają. W 2015 r. przedawniło się ponad 1 tys. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Inny z przepisów nowelizacji zakłada, że sądy wydając wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą musiały zostać poinformowane o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców znajdujących się w centralnej ewidencji kierowców oraz w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez policję. Obecnie sądy, orzekając w sprawie przestępstw drogowych, nie wiedzą czy podsądny popełniał wcześniej wykroczenia drogowe.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane