• rozwiń

Zmiany w ubezpieczeniach. Sumy gwarancyjne pójdą w górę. Propozycja resortu finansów

Co zrobić, aby polisa nie była droższa od auta? Odtwórz: Co zrobić, aby polisa nie była droższa od auta?
Co zrobić, aby polisa nie była droższa od auta? "Źródło: tvn24bis"

Podniesienie sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC do 5,21 milionów euro w przypadku szkód osobowych oraz do 1,05 miliona euro w przypadku szkód w mieniu przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustaw ubezpieczeniowych. Zmianę wymuszają przepisy unijne.

Chodzi o opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Sumy w górę

Jedna z głównych zmian przewidzianych w projekcie, to podniesienie minimalnych sum gwarancyjnych (kwot stanowiących granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela) z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników z 5 mln euro na 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie oraz z 1 mln euro do 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu.

Zgodnie z obecnymi przepisami "odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej".

Suma gwarancyjna nie może być jednak niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie – 5 mln euro (w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych) i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

Ministerstwo Finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że przewidziane podwyższenie sum gwarancyjnych wynika z przepisów unijnych.

Inne zmiany

Projekt przewiduje też kilka innych zmian. Zaproponowano m.in. dopuszczenie wypłaty odszkodowania po upływie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody jeżeli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokość odszkodowania zależy od toczącego się postępowania o wykroczenie.

"W aktualnym stanie prawnym zakład ubezpieczeń dla zachowania ustawowych terminów likwidacji szkód musi odmówić wypłaty odszkodowania i zamknąć szkodę, co jest nieracjonalne i może powodować nieuzasadnione kierowanie przez poszkodowanych spraw na drogę postępowania przed sądem cywilnym" - tłumaczy resort finansów.

Kierowcy zapłacą więcej?

Czy podniesienie minimalnej sumy gwarancyjnej może spowodować, że kierowcy więcej zapłacą za wykupienie polisy? Ministerstwo Finansów powołuje się na konsultacje Polskiej Izby Ubezpieczeń z firmami ubezpieczeniowymi. Wynika z nich, że podwyższenie minimalnej sumy gwarancyjnej o niecałe 5 proc. będzie miało niewielki wpływ na wysokość składki.

"Na wysokość składki decydujący wpływ ma ocena ryzyka ubezpieczeniowego, a także analizy i statystyki, na podstawie których tak kształtowane są taryfy, żeby wynik techniczny i wpływy uzyskane ze składek pozwalały na wypłaty odszkodowań z zachowaniem płynności finansowej zakładu ubezpieczeń. W związku z tym można oczekiwać, że ewentualny wzrost taryf może być zróżnicowany w odniesieniu do poszczególnych rodzajów klientów oraz portfeli ubezpieczeń, a także sytuacji poszczególnych zakładów ubezpieczeń, do których należy ustalanie wysokości składek " – czytamy w ocenie skutków regulacji projektowanej ustawy.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z tym, że niektóre regulacje zaczną obowiązywać 31 grudnia 2018 roku, a inne po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane