"Milion w portfelu", 16.02

"Milion w portfelu", 16.02 Odtwórz: "Milion w portfelu", 16.02
Foto: TVN24BiŚ | Video: TVN24 Biznes i Świat Foto: Milion w portfelu | Video: "Milion w portfelu", 16.02

W programie "Milion w portfelu" analizujemy portfel inwestycyjny Marcina Mierzwy.

Komentarz Marcina Mierzwy:

Przyjęta w zeszłym roku strategia dla portfela zakładająca oparcie portfela w części ryzykownej o inwestycje w akcje na zagranicznych rynkach, szczególnie w Chinach, głównie w instrumentach denominowanych w walucie USD, przyniosła kolejny wzrost portfela - tym razem o około 4,5 proc. Dla przypomnienia w edycji z czerwca 2014 zaproponowałem ponad 30 proc. udział w portfelu instrumentów denominowanych w USD, głównie z ekspozycją na rynek chiński. Jednocześnie zrezygnowałem całkowicie z inwestycji w polskie akcje. Później portfel uzupełniłem o inwestycje na rynku amerykańskim i japońskim. Głównie dzięki tym pozycjom portfel w ostatnich kilku edycjach osiągał bardzo zadowalające stopy zwrotu.

Nie zmieniam przyjętych na początku programu założeń dotyczących portfela, wedle których ten powinien pracować średniorocznie pomiędzy 10 proc., a 15 proc., przy minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. W związku z tymi założeniami od kilku edycji stopniowo ograniczam ekspozycję na rynki akcji, podobnie jest i tym razem. Ogólny udział akcji w portfelu obniżam do około 25 proc. Jednocześnie około 55 proc. portfela utrzymuję w instrumentach niskiego ryzyka. Inwestycje te traktuję jako przechowalnie dla środków do czasu kiedy globalne wyceny akcji staną się na tyle atrakcyjne, że zdecyduję się zmienić strategię portfela na bardziej agresywną.

Wyceny kursów akcji na świecie nie stanowią już oczywistej okazji inwestycyjnej. Z drugiej strony nie widzę jeszcze oczywistych znaków przewartościowania. Ze względu na istotny wzrost kursu dolara do złotego ograniczam ekspozycję na walutę USD z 20 proc. portfela, na 16 proc. portfela oraz zmniejszam (ale nie ograniczam do zera) zaangażowanie na rynku akcji w Chinach ze względu na istotne wzrosty kursów akcji w ostatnim roku (indeks Shanghai Composite wzrósł niemal 70 proc. w krótkim okresie czasu). Wraz z dalszymi wzrostami kursów akcji na globalnym rynku, nadal będę ograniczał ekspozycję na akcjach, jednocześnie poszukując rozwiązań inwestycyjnych oferujących absolutną stopę zwrotu. W ramach tej klasy aktywów postanowiłem trzymać się nadal rozwiązania inwestycyjnego Metrum FIZ.

PORTFEL MARCINA MIERZWY