"Milion w portfelu", 12.02

"Milion w portfelu", 12.02 Odtwórz: "Milion w portfelu", 12.02
Foto: TVN24BiŚ | Video: TVN24 BiS Foto: "Milion w portfelu", 12.02 | Video: "Milion w portfelu", 12.02

W programie "Milion w portfelu" analizujemy portfel Witolda Chuścia z Altus TFI.

Komentarz Witolda Chuścia:

Altus dalej specjalizuje się w funduszach absolutnej stopy zwrotu, czyli takich, które mają zarabiać w każdych warunkach. Postawiłem sobie za cel, że zarobię 10 proc. rocznie i nie będzie dużej zmienności na funduszach, czyli nie będzie odsłon stratnych. Ten cel się udał. Osiągnęliśmy 10 proc. w skali roku, mieliśmy tylko jedną odsłonę minimalnie ujemną, natomiast wszystkie pozostałe były dodatnie. Teraz jest zmiana. To się wiąże z tym, że poziom stóp jest bardzo niski. Nigdy nie było czegoś takiego jak zysk bez ryzyka.

Teraz będziemy się opierali na funduszach benchmarkowych, głównie na funduszach akcyjnych. Zamykamy pozycje w funduszu obligacj i zwiększamy udział funduszu benchmarkowego Altus, który jest oparty na indeksie WIG. Zmiany są na rynku bardzo duże. Banki centralne, stopy procentowe obniżyły do zera. Na świecie mamy ujemne stopy procentowe. Jeżeli chodzi o Polskę, w dalszym ciągu pozostały nam jakieś rentowności. Oceniamy, że dużo większe premie za ryzyko są na rynku akcji i tam powinniśmy szukać dodatkowych stóp zwrotu.

Zmiana portfela jest, póki co, ewolucyjna, czyli minimalnie zwiększamy w stosunku do ostatniej odsłony udział akcji. Z czasem, należy się spodziewać, że tym portfelem będzie bardziej wahało, ale miejmy nadzieję, że dalej się zarabiać 10 proc. w skali roku.