"Milion w portfelu", 04.02

"Milion w portfelu", 04.02 Odtwórz: "Milion w portfelu", 04.02
Foto: TVN24 Biznes i Świat | Video: TVN24 Biznes i Świat Foto: "Milion w portfelu", 04.02 | Video: "Milion w portfelu", 04.02

W programie "Milion w portfelu" sprawdzamy, jak inwestował Marcin Wiński, manager portfeli Friedrich Wilhelm Raiffeisen SA.

Komentarz Marcina Wińskiego:

Poprzednia odsłona przyniosła kolejny wzrost wartości portfela. Po raz kolejny był to największy wzrost - wyniósł blisko 2%, co jak na przyjętą strategię jest wynikiem ponadnormatywnym.

W tym momencie można już podsumować rok funkcjonowania portfela.

Strategia zakładała osiągnięcie stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytu, przy zachowaniu minimalnej zmienności wyceny portfela. Ostateczny wynik po roku to 7%, co oznacza, że cel udało się zrealizować, osiągając ponad dwu i pół-krotnie wyższą stopę zwrotu od średniej rentowności lokat bankowych.

W najbliższej odsłonie portfel będzie bardziej wyeksponowany na europejski rynek akcji – w tym także polski segment małych i średnich spółek. Odwrócona zostaje także ekspozycja na ropie naftowej. Dotychczasowa gra na spadek jej ceny aktualnie zmienia się w grę na jej wzrost.

Portfel inwestycyjny Marcina Wińskiego

status data poprzedniej wyceny data wyceny edycja nazwa instrumentu rodzaj instrumenty klasa aktywów waluta pozycja pakiet cena jednostkowa wartosc pakietu udział początkowy mnożnik aktualna wartość jednostki dywidenda zmiana kursu jednostki Z/S w edycji wartość pozycji końcowa udział końcowy stopa zwrotu od początku
dokupił 2014-12-10 2015-01-30 22 Depozyt (WIBOR6M + 100 pb) Depozyt Pieniądz PLN długa 1,0000 146 886,03 146 886,03 14,00%
105 365,72
0,43% 447,13 105619,87 9,88%
częściowo sprzedał 2014-12-10 2015-01-30 22 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) Fundusz inwestycyjny Pieniądz PLN długa 314,9920 199,85 62 951,16 6,00%
200,93
0,54% 340,19 63 291,35 5,92%
częściowo sprzedał 2014-12-10 2015-01-30 22 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl Fundusz inwestycyjny Mieszany PLN długa 1 182,9589 106,43 125 902,31 12,00%
106,42
-0,01% -11,83 125 890,48 11,77%
dokupił 2014-12-10 2015-01-30 22 Agio-Kapitał (AGIO SFIO) Fundusz inwestycyjny Obligacje nieskarbowe PLN długa 120,3940 1 307,19 157 377,89 15,00%
1 315,85
0,66% 1 042,61 158 420,50 14,81%
dokupił 2014-12-10 2015-01-30 22 Agio Wierzytelności NSFIZ Fundusz inwestycyjny Pozostałe PLN długa 604,5787 260,31 157 377,89 15,00%
261,92
0,62% 973,37 158 351,26 14,81%
częściowo sprzedał 2014-12-10 2015-01-30 22 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) Fundusz inwestycyjny Mieszany PLN długa 795,1390 131,95 104 918,59 10,00%
132,71
0,58% 604,31 105 522,90 9,87%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 Trigon Quantum Absolute Return FIZ Fundusz inwestycyjny Mieszany PLN długa 76,0147 1 380,24 104 918,59 10,00%
1 438,14
4,19% 4 401,25 109 319,85 10,22%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) Fundusz inwestycyjny Akcje PLN długa 355,7769 176,94 62 951,16 6,00%
178,97
1,15% 722,23 63 673,38 5,95%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 Forward EUR/CHF Kontrakt terminowy Waluta CHF długa 1,0000 1,20 52 459,30 5,00% 250000,00 1,20
4,66% 2 433,66 54 619,91 5,11%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 RCFS3OIL (certyfikat strukturyzowany na ropę naftową) ETP Surowce PLN długa 181,0424 231,81 41 967,44 4,00%
263,00
12,48% 5 239,37 47 206,80 4,41%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 RCFL2W20 (certyfikat strukturyzowany na indeks WIG20) ETP Akcje PLN długa 177,4822 118,23 20 983,72 2,00%
113,71
-3,82% -802,22 20 181,50 1,89%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 RCLLCOOPEN (ropa WTI) ETF Surowce PLN długa 529,8919 19,80 10 491,86 1,00%
18,00
-9,09% -953,81 9 538,05 0,89%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 ProShares Ultra S&P500 - SPX Long 3x ETF Akcje USD długa 88,9141 118,00 10 491,86 1,00%
120,42 0,24 2,05% 2 016,21 12 508,07 1,17%
nowy 2014-12-10 2015-01-30 22 RCFS3FDX (certyfikat strukturyzowany na index DAX) ETP Akcje PLN długa 558,0776 56,40 31 475,58 3,00%
67,00
11,88% 3 739,12 35 214,70 3,29%
portfel 2014-12-10 2015-01-30 22 TOTAL SCORE Portfel Portfel1 049 185,93 100,00%


1,92% 20 172,69 1 069 358,62 100,00% 6,94%