• rozwiń

"Milion w portfelu", 27.03

"Milion w portfelu", 27.03 Odtwórz: "Milion w portfelu", 27.03
Foto: TVN24 Biznes i Świat | Video: TVN24 Biznes i Świat Foto: O swoim portfelu opowiadał Marek Mikuć | Video: "Milion w portfelu", 27.03

Marek Mikuć nie dokonuje zmian w składzie swojego portfelu. Prezes Open Finance TFI oczekuje nadal podwyższonej zmienności na rynkach.

Komentarz Marka Mikucia, prezesa Open Finance TFI:

W skład portfela wchodzą jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez Open Finance TFI. Jego trzon stanowią fundusze aktywnie zarządzane: Open Finance Absolute Return i Open Finance Aktywnej Alokacji.

W ostatnim okresie, kiedy na rynkach finansowych mieliśmy wysoką zmienność, a koniunktura na warszawskiej giełdzie nie sprzyjała inwestowaniu w akcje, wysoki udział tych funduszy w portfelu pozwolił na zachowanie kapitału i sprawił, że wartość portfela obniżyła się jedynie symbolicznie.

W bieżącej edycji nie dokonuję zmian w składzie portfela. Oczekując nadal podwyższonej zmienności na rynkach, pozostawiam wysoki udział funduszy aktywnie zarządzanych oraz 25 proc. ekspozycję na polski rynek akcji poprzez Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek. Z jednej strony jest to sektor, w który nie angażują się pozostałe fundusze, a z drugiej daje nam przełożenie na oczekiwaną dalszą poprawę sytuacji gospodarczej.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane