• rozwiń

Temat: Bimy TVN24 BiŚ

"Milion w portfelu", 20.05

"Milion w portfelu", 20.05 Odtwórz: "Milion w portfelu", 20.05
Foto: TVN24 Biznes i Świat | Video: TVN24 Biznes i Świat Foto: "Milion w portfelu", 20.05 | Video: "Milion w portfelu", 20.05

Gościem "Milona w portfelu" był Marek Mikuć, prezes Open Finance TFI. Podczas czwartej odsłony z rzędu, jego portfel poniósł stratę. Jaką strategię obrał uczestnik programu?

Komentarz Marka Mikucia:

W skład portfela wchodzą jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez Open Finance TFI. Jego trzon stanowią fundusze aktywnie zarządzane: Open Finance Absolute Return i Open Finance Aktywnej Alokacji.
W ostatniej odsłonie portfel odnotował niewielką stratę, głównie ze względu na spadek wartości jednostki uczestnictwa funduszu Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek. Koniunktura na warszawskiej giełdzie w tym sektorze jest słaba, a indeksy szerokiego rynku pozostają w wyraźniej tendencji spadkowej (WIG250 stracił ponad 12 procent w ciągu trzech miesięcy). Fundusze aktywnie zarządzane zanotowały symboliczne starty.
W bieżącej edycji dokonuję jednej zmiany w portfelu: jednostki Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek zostają skonwertowane na jednostki Open Finance Pieniężny. Powodem tej zmiany jest słaba sytuacja techniczna indeksów małych spółek zarówno w Warszawie, jak i na rynkach zagranicznych (Russell2000 czy MDAX) oraz widoczny brak kapitału w tym segmencie rynku. Zanikający popyt ze strony funduszy emerytalnych, brak nabyć w funduszach inwestycyjnych i niska aktywność inwestorów indywidualnych zwiększają ryzyko inwestycyjne w tym segmencie rynku. Oczekując nadal podwyższonej zmienności na rynkach, pozostawiam wysoki udział funduszy aktywnie zarządzanych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane