Inwestowanie XXI wieku. Poznaj equity crowdfunding

Inwestowanie XXI wieku. Poznaj equity crowdfunding

Equity crowdfunding (ECF) coraz śmielej poczyna sobie na polskim rynku kapitałowym. Inwestorzy znudzeni marazmem panującym na polskiej giełdzie coraz częściej decydują się lokować kapitał z pominięciem funduszy inwestycyjnych.

Inwestowanie przestało być profesją wtajemniczonych. Kryzys finansowy z 2008 r, zapoczątkowany upadkiem amerykańskiego banku Lehman Brothers, pokazał kruchość systemu finansowego, którego fundamentem miało być zaufanie do instytucji finansowych, a sformułowanie „zbyt wielcy, by upaść” – najlepiej oddaje ówczesną degrengoladę świata finansów.

Młodzi przedsiębiorcy nie pozostali bierni, tylko postanowili poszukać środków na rozwój, wykorzystując internet oraz sieci społecznościowe. Tak światu finansów objawił się equity crowdfunding – model, w którym inwestorzy, za wsparcie drobnymi kwotami, uzyskują udziały w startupach, choć nie tylko. Equity crowdfunding (inaczej crowdfunding udziałowy) to swoisty powrót do korzeni. Historycznie giełdy były mało regulowane i crowdfunding też jest najmniej regulowanym elementem rynku.

Crowdfunding udziałowy znacznie uprościł samo inwestowanie. Nie jesteśmy skazani na doradców czy pośredniczące w transakcjach biura maklerskie. Wszystkie formalności z nabyciem udziałów czy akcji załatwiają za nas platformy crowdfundingowe. Z drugiej strony zyskuje także firma, która nie musi płacić ogromnych środków na cały proces IPO, związany z publikacją prospektu emisyjnego, tylko przeznaczyć je bezpośrednio na rozwój.

Crowdfuning udziałowy to de facto współtworzenie firmy, inwestycja pozwala dogłębnie poznać biznes, porozmawiać z założycielami firmy, podzielić się spostrzeżeniami, doradzić czy pomóc, nie tylko finansowo. Każdy udziałowiec staje ambasadorem marki. Opowiada o firmie znajomym, promuje ją w intrenecie. Dla firm, będących na początku swojej biznesowej drogi, to wsparcie równie istotne, co uzyskany kapitał.  Inwestorzy indywidualni to często prawnicy i menedżerowie zatrudnieni w dużych firmach, czy osoby prowadzące własne biznesy. Ich doświadczenie czy sieć kontaktów są więc nieocenione. Dla przedsiębiorstw to również chrzest bojowy, weryfikacja biznesu, dokonana przez najbardziej wymagające grono – społeczność inwestorów lokujących własny kapitał.

Polska posiada ogromy potencjał do rozwoju crowdfundingu udziałowego. Na koniec lipca 2017 roku polskie gospodarstwa miały zgromadzone na depozytach bankowych 774 mld zł. Co, wraz z najniższym od 2015 roku w historii poziomem stóp procentowych, powoduje ograniczone możliwości pomnażania kapitału.

Crowdfunding equity to nie tylko kanał zdobywania kapitału, a jednocześnie platforma budowania społeczności wokół danego projektu. Możliwości, jakie daje crowdfunding udziałowy, pokazała planowana emisja akcji Wisły Kraków na jednej z platform crowdfundingowych. Choć przedsięwzięcie jeszcze nie wystartowało, już teraz można ogłosić sukces. Inwestorzy, jeszcze przed startem kampanii, zadeklarowali wpłaty w wysokości ponad 4 mln zł.

Equity crowdfunding, jak każda forma inwestowania, jest obarczona ryzykiem, ale oferuje możliwość osiągnięcia bardzo wysokiego zwrotu na kapitale. Warto podkreślić, że różnorodność prowadzonych obecnie kampanii sprawia, że inwestycję można dopasować do indywidualnych preferencji oraz możliwości inwestora.

Kampanii crowdfundingowych przybywa w naszym kraju w tempie geometrycznym. Ten sposób jest stworzony do wspierania innowacyjnych i twórczych biznesów. Na rynku ECF nie brakuje perełek, często można zainwestować w firmy o ogromnym potencjale. Wśród obecnie prowadzonych kampanii wyróżnia się polska firma działająca na perspektywicznym rynku konsumenckich badań genetycznych.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.