• rozwiń

Otyły jak Polak. Jesteśmy w czołówce Europy

Otyły jak Polak. Jesteśmy w czołówce Europy
Foto: Wikipedia CC BY SA/ Bill Branson Foto: Według badania już 1/4 Polaków ma problem z otyłością, co plasuje nas na piątym miejscu w Europie (za Wielką Brytanią, Czechami, Słowacją i Irlandią).

Polska zajmuje 29 miejsce na 113 państw uczestniczących w indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego. Słabą stroną kraju pozostają niskie wydatki na badania i rozwój. Zwiększa się także odsetek ludzi otyłych - Polska jest już na piątym miejscu w Europie.

Jak poinformował na konferencji w Warszawie dyrektor generalny DuPont Polska Piotr Gill, Polska znalazła się na 29. miejscu spośród 113 badanych krajów, uzyskując 72,4 pkt na 100 możliwych. To - według niego - "pozycja stabilna", w czołowej części rankingu, a więc pośród państw najbardziej bezpiecznych pod względem żywnościowym.

Dyrektor DuPont Polska zwrócił jednak uwagę na rosnący w naszym kraju odsetek ludzi otyłych. Według badania już 1/4 Polaków ma problem z otyłością, co plasuje nas na piątym miejscu w Europie (za Wielką Brytanią, Czechami, Słowacją i Irlandią).

Między Czechami a Grecją


W porównaniu z ubiegłym rokiem o 0,3 wzrosła liczba uzyskanych przez Polskę punktów, ale pozycja kraju spadła o jedno miejsce. Gill tłumaczył, że spadek wynika z większej liczby badanych krajów, w tym wejścia do rankingu Kataru, który uzyskał bardzo wysoką ocenę.

Dyrektor wskazał też, że wszystkie kraje Europy zwiększyły wartość indeksu w ciągu ostatniego roku. Najlepiej sytuacja wygląda w Irlandii (84,3 pkt.), najgorzej na Ukrainie (55,2 pkt.). Polska uplasowała się między Czechami a Grecją.

Silne rolnictwo

Za mocne strony Polski uznano obecność programów zabezpieczenia żywnościowego, dostęp do finansowania rolników, standardy żywienia, niewielki odsetek populacji poniżej progu ubóstwa. DuPoint chwali też poziom bezpieczeństwa żywności, niskie straty żywności, stosunkowo niewielki udział konsumpcji żywności w wydatkach domowych, czy niskie cła importowe na produkty rolne.

Umiarkowanie oceniono dostępność mikroelementów w artykułach spożywczych, jakość białka, zróżnicowanie diety, stabilność produkcji rolnej i poziom infrastruktury w rolnictwie. Jako umiarkowane uznano też poziom korupcji oraz poziom stabilności politycznej.

W przypadku infrastruktury, biorącej udział w łańcuchu dostaw żywności, DuPont wskazało, że problem zaczyna się po zjeździe z autostrady lub drogi ekspresowej. Wiele do życzenia pozostawia też poziom magazynów, czy infrastruktury portowej, które - z punktu widzenia żywności - są niewystarczające - podkreśliła firma.

Badania i rozwój

Negatywną ocenę dostały niskie PKB per capita oraz wydatki publiczne na badania i rozwój w rolnictwie.

Gill tłumaczył, że ogólnie poziom wydatków na badania i rozwój w rolnictwie w świecie jest niski, jednak w Polsce ma wartość niższą od globalnej średniej.


DuPont co roku ogłasza raport dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego na podstawie analiz Economist Intelligence Unit (EIU). Dokument bazuje na danych pochodzących z Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Banku Światowego.

 

Kampanie przeciwko otyłości są coraz ostrzejsze:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane